Bakgrunnen for at Vegvesenet innfører vinteraksellast, er en vurdering av at telen i bakken sørger for at bæreevnen på veien er høyere enn normalt.

Innføring av vinteraksellast gjøres kun på allerede utvalgte veier i veilistene, og «de veiene ellers ligger inne med 8 tonns tillat aksellast».

Ved vinteraksellast så økes tillat aksellast til 10 tonn. I løpet av mars måned vil bæreevnen bli dårligere igjen ettersom telen forsvinner, og man vil da fjerne vinteraksellasten.