Forsinkelsen får også konsekvens for ferdigstillelse av hele prosjektet. Revidert dato for ferdigstillelse er 9. oktober 2018, melder Statens vegvesen.

Fremdriften på anlegget er justert opp mot brumonteringen. Det vil si at Skanska utfører så mye arbeid de kan før brua kommer. Gjenstående arbeid vil bli utført etter at brua er montert.

Det vil bli satt trafikk på brua før ferien og den midlertidige brua vil bli fjernet så snart ny bru er tatt i bruk.

Fortauet på nordsiden av ny bru vil ikke kunne benyttes før endelig ferdigstillelse. Dette på grunn av arbeider med å fjerne midlertidig vei, bygging av mur mot apotekerhagen og Brogaten 25, samt gjenoppbygging av Apotekerhagen.

Skanska planlegger å bli ferdig med alt på sørsiden av broa før ferien, mer presist; fortauet forbi Brogaten 32 og 30, samt det nye trappeamfiet og «Torget».

- Vi beklager eventuelle ulemper denne forsinkelsen kan medføre, skriver Vegvesenet i en nyhetsmelding.