Området det gjelder, er pr. i dag delt inn i to kontrakter, Narvik og Evenes. Fra høsten 2018 blir disse to kontraktene slått sammen til én kontrakt, og totalt dreier det seg om 946 km med vei. Det blir da Nord-Norges største driftskontrakt på vei.

Kontrakten omfatter kommunene Gratangen, Skånland, Ibestad, Lavangen, deler av Salangen og deler av Bardu i Troms fylke, og kommunene Narvik, Evenes, Ballangen, deler av Tysfjord og deler av Tjeldsund i Nordland fylke.

Disse kom med tilbud:

  • BMO Entreprenør AS, 643.862.974,95 kroner
  • Mesta AS,                   648.445.484,33 kroner
  • Presis Vegdrift AS,      696.355.488,00 kroner
  • Svevia Norge AS,       583.985.685,00 kroner

Som tallene viser, ligger svenskeide Svevia Norge AS klart best an på pris.

Tilbudene skal nå som vanlig kontrollregnes. Deretter kan tildeling skje. Når klagefristen utløper er det planlagt kontraktsignering.

Kontrakten gjelder fra 1. september 2018 og varer i fem år, frem til høsten 2023.