Fra venstre; vegdirektør Terje Moe Gustavsen; samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen; konserndirektør i Skanska Norge Ståle Rød.
Fra venstre; vegdirektør Terje Moe Gustavsen; samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen; konserndirektør i Skanska Norge Ståle Rød.

Norges største til Skanska

Det første OPS-prosjektet på mer enn ti år har en kostnad på 5,5 milliarder kroner.

Publisert

Statens vegvesen har innstilt Skanska til prosjektet med bygging og drift og vedlikehold av den nye riksveien mellom Løten og Elverum. Den totale kostnaden for prosjektet er på totalt 5,5 milliarder kroner, inkludert bygging, finansiering og drift/vedlikehold i 20 år.

Dette er det første OPS-prosjektet (offentlig/privat samarbeid) på over ti år.

– Vi har sammen med tilbyderne knadd prosjektet i møter over et halvt år. Fordelen med denne prosessen er at entreprenørene kan påvirke både løsninger og risikoprofil i prosjektet. Dermed kan de prise seg lavere, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Se Vegvesenets presentasjonsvideo nederst i saken.

Skanska har sammen med Strabag/Acciona og Stamveg AS (Veidekke/Sundt) vært i finalen. Prosjektleder Stensbye Taale Stensbye i Statens vegvesen berømmer de tre grupperingene som har deltatt i finalerunden. Alle har levert gode tekniske løsninger.

Kvalitet og pris

Fakta

Ny rv. 3/rv. 25 mellom Løten og Elverum omfatter 16 km 4-felts veg og 9 km 2-felst veg med midtrekkverk, oppgradering av gammel veg og bygging av ny kontrollstasjon.

Prosjektet skal gjennomføres på om lag to og et halvt år. Det starter i juni og veien skal åpnes i november 2020.

Dette er det første OPS-prosjektet i veibyggingen på over 10 år. Skanska står for bygging, finansering og drift/vedlikehold i 20 år.

Skanska vinner kontrakten på en kombinasjon av kvalitet og laveste pris. Stamveg er en god nummer to, mens Strabag/Acciona til slutt endte opp med et forbehold i strid med konkurransens regler som førte til avvisning av tilbudet.

- Vi har hatt et meget godt lag av erfarne prosjektfolk. Vi har møtt svært profesjonelle motparter. Dette er oppskriften på en god kontrakt, som er økonomisk gunstig og gir stor nytte til samfunnet! sier Gustavsen.

Kostnaden Skanska kunne by på, 5,5 milliarder kroner, er 1,5 milliarder kroner lavere enn kostnadsoverslaget regjeringen la fram for Stortinget for mindre enn to år siden.

- Dette ser ut til å bli et meget godt prosjekt. Jeg vil gratulere vinneren Skanska - og Statens vegvesen - som i tett samarbeid det siste halve året har utviklet prosjektet med gode løsninger og samtidig redusert kostnadene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Mer OPS

Han og regjeringen ønsker å organisere større vei og jernbaneprosjekter som egne prosjekter der OPS brukes som gjennomføringsstrategi.

- Nå gjør vi det – og alt tyder på at vi får et godt prosjekt med rask gjennomføring og en god pris for samfunnet. Dette viser hva nytenking kan gi av gode resultater. Nye kontraktsformer og organisasjonsformer i veibygging gir rask utbygging og mer vei for pengene, sier samferdselsministeren.