- Tesla ønsker å transportere bilene våre så miljøvennlig som mulig. Da vi ble informert om kapasitetsproblemer ved Drammen havn, ble vi nødt til å finne alternativer.

Men når vi ringer Drammen Havn, får vi et litt annet bilde.

- Vi opplever det ikke sånn, det finnes kapasitet. Vi tror ikke det er av slike hensyn at de velger å sluse noen leveranser via Göteborg, forteller havnedirektør Einar Olsen.

Ber NLF om hjelp

Roland uttrykker på sin side at Tesla så fort som mulig skal gå tilbake til den opprinnelige løsningen med transport via Drammen havn.

- Euro III-lastebilene vil være de første vi slutter å bruke når det igjen blir plass til oss.

Samtidig har Roland bedt NLF om hjelp til å finne leverandører med Euro VI-teknologi og god nok kapasitet.

- Vi vil slutte å bruke de omtalte lastebilene så snart vi har et egnet alternativ.

Kommunikasjonssjefen ønsker ikke å kommentere havnedirektørens betraktninger rundt kapasiteten ved havneanlegget.

Enorme utslipp i forhold til dagens standard

Direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) synes det er positivt at Tesla nå ber om hjelp til å finne mer miljøvennlige transportløsninger.

- Samtidig er det oppsiktsvekkende at en produsent av nullutslippskjøretøy i utgangspunktet ikke stiller høyere krav til miljøstandard ved transport. De av alle burde vite hvor miljøskadelige eldre lastebiler kan være.

Mo stiller også et stort spørsmålstegn ved Teslas påstand om kapasitetsutfordringer.

- Vi anbefaler Tesla å ta en telefon til Drammen Havn og undersøke kapasiteten nærmere. Hvis ikke det utelukkende er profitt som ligger bak valget om å sluse lastebiler via Gøteborg, bør de jo umiddelbart gå tilbake til den opprinnelige løsningen, sier NLF-direktøren.

Forskjellen mellom Euro III, som var standarden mellom 1999 og 2005, og dagens Euro VI-lastebiler, som har vært standarden fra 2013, er enorm: Takket være store fremskritt innen renseteknologi har skadelige utslipp av hydrokarboner, partikler og NOx blitt redusert til et minimum.

Enkelt forklart - står du ved siden av en Euro III-lastebil på tomgang, vil du kjenne ubehag i luftveiene etter kort tid. Mens ved en Euro VI-lastebil er luften som kommer ut av eksosen like ren som den som går inn.

Se flere bilder på Lastebil.no