Svevia vant stor driftskontrakt.
Svevia vant stor driftskontrakt.

Stor driftskontrakt til Svevia

Publisert

Ofoten er Nord-Norges største driftskontrakt. Fra 1. september 2018 tar Svevia over kontrakten.

Oppdraget omfatter veivedlikehold av riksveier og fylkesveier i fem år. Det betyr at det nå blir Svevia som vinterstid skal brøyte og strø slik at veiene sikres god fremkommelighet. Sommerstid skal Svevia gjennomføre ulike drifts- og vedlikeholdsoppgaver som renhold, reparere hull og sprekker i veibanen, klippe gress langs vegkantene, vedlikeholde skilt, kantstolper og rekkverk, samt holde grøfter, stikkrenner, kummer og rør i orden slik at vann dreneres bort fra veiene.

- I kontrakten inngår fjellovergangen på E10 Bjørnfjell på grensen mot Sverige samt E6 Gratangsfjellet som vintertid kan være nokså utfordrende. Når Hålogalandsbrua over Rombaksfjorden åpnes vil også Norges nest lengste hengebru inngå i vår kontrakt, sier Lars Reitan som leder Svevias virksomhet i Norge.

Ved årets driftsopphandling valgte Statens vegvesen å slå sammen driftsområde Narvik og driftsområde Evenes. Det nye driftsområdet Ofoten omfatter riks- og fylkesveiene i følgende kommuner i Nordland fylke: Narvik, Evenes, Ballangen, deler av Tysfjord og deler av Tjeldsund, samt følgende kommuner i Troms fylke: Gratangen, Skånland, Ibestad, Lavangen, deler av Salangen og deler av Bardu.

- Med denne kontrakten styrker Svevia Norge sin posisjon ytterligere i Nord-Norge. Vi kommer til å etablere oss i Bjerkvik/Narvik-området og kommer omgående til å starte arbeidet med å opphandle underentreprenører og rekruttere nye medarbeidere, sier Lars Reitan.

Totalt er det 904 kilometer riks- og fylkesveier samt 40 kilometer gang og sykkelveier som Svevia skal drifte og vedlikeholde. Kontrakten starter den 1. september og strekke seg over 5 år til 2023 og har en årlig kontraktsverdi på ca. 117 millioner kroner per år.