Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner pengesekken for å få ned bompengegjelden i 2018.

Kutter bompengegjeld

Bompengene utgjør nå en nedadgående andel av veifinansieringen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

- Regjeringen har som mål å redusere bompengeandelen i veisektoren. Andelen er allerede redusert fra toppnivået i 2012/13, og nå tas ytterligere skritt. Staten øker bevilgningene til 26 veiprosjekt hvor det innkreves bompenger. I denne omgang kuttes gjelden med til sammen 330 millioner kroner, og flere steder kan man sette ned takstene. Flere prosjekt vil etter hvert får penger fra denne ordningen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en nyhetsmelding.

Se pengefordelingen til de forskjellige prosjektene som får i tilskudd i 2018. 

Så langt i 2018, er det 26 prosjekt som får utbetalt til sammen 330 millioner kroner. Prosjekter eller delstrekninger som kvalifiserer for tilskuddsordningen og som starter bompengeinnkreving i løpet av 2018, skal få utbetalt tilskuddet etter at innkrevingen er startet opp. I 2018 er tilskuddet på til sammen 516,4 millioner kroner.

Bompengereformen

- Under dagens regjering er det blitt bedre balanse mellom offentlig satsing på vei og bilistenes innbetaling i avgifter og bompenger. Mens veibevilgningene har økt med over 10 milliarder kroner så betaler bilistene totalt sett inn mindre til staten i bilrelaterte avgifter og bompenger. Nå bruker faktisk det offentlige mer til veiformål enn det bilistene betaler for bilbruken, sier samferdselsministeren.

Regjeringen har fra 2017 bevilget et årlig tilskudd på 500 millioner kroner. Tilskuddet er et ledd i bompengereformen og skal blant annet motivere bompengeselskapene til å legge om til et forenklet takst- og rabattsystem og å slutte seg til de nye regionale bompengeselskapene.

Tilskuddet skal innebære at gjennomsnittstakstene blir redusert med minst 10 prosent.

60 bomselskap blir til fem

Statens vegvesen sørger for at «takstene endres i tråd med forutsetningene for tilskuddsordningen». For noen prosjekt vil dette skje parallelt med at det legges om til nytt takst- og rabattsystem. Takstendringene skal skje fortløpende. Mange er allerede satt ned, ifølge ministeren.  

- Dette er en del av regjeringens arbeid for å redusere bompengebelastningen, samtidig som man øker satsingen på veibygging og –vedlikehold. Bompengene utgjør nå en nedadgående andel av veifinansieringen Gjennom økte statlige bevilgninger er bomstasjoner fjerner på åtte veiprosjekt, samtidig som tilskuddsordningen vil redusere takster i rundt 40 prosjekt. Dagens rundt 60 bomselskap blir nå slått sammen til fem. Administrasjonskostnadene rundt bompenger er redusert til drøyt åtte prosent. Det er dermed synlige resultat av en endret holdning til bompenger, og dette arbeidet skal vi fortsette, sier Solvik-Olsen

Se tabellen for hvilke prosjekter som får tilskudd i 2018 og hvilke beløp som blir utbetalt.

Powered by Labrador CMS