- Når det blir tvister, er det fordi det ikke er enighet i omfanget av merarbeidet, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen. Bilde fra 2016.
- Når det blir tvister, er det fordi det ikke er enighet i omfanget av merarbeidet, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen. Bilde fra 2016.

- Blir som oftest enige

Vi blir som oftest enige med entreprenørene om økonomisk oppgjør, skriver Statens vegvesen på nett.

Publisert

Tirsdag 3. mars hadde NRK en nyhetssak på entreprenører som sliter økonomisk når det oppstår uenighet om sluttoppgjør i prosjekter.

Nå har Statens vegvesen lagt ut et svar til saken på vegvesen.no.

- Når det blir tvister, er det fordi det ikke er enighet i omfanget av merarbeidet, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin.

- Helt enkelt sagt kunne vi unngått konflikt om vi bare betalte ut. Men det er ikke riktig i kontraktsforhold. Vi skal betale når det er riktig å betale, sier Sandvin i et innslag i Dagsrevyen.

En oversikt fra Vegdirektoratet viser at Statens vegvesen er part 39 tvistesaker, der det er tatt ut stevning etter 1. januar 2015. Dette gjelder utbygging på riksveinettet. De fleste saker angår uenighet om størrelsen på sluttoppgjøret. En sak gjaldt oppsigelse av kontrakten (OSSA-saken).

Resultatene i de sakene som er avsluttet:

  • I tre saker ble staten frifunnet. I en sak har retten tilkjent entreprenøren 3,9 mill. kroner.
  • Flertallet av sakene som er avsluttet, er forlikt. I disse forlikene gikk Vegvesenet med på å betale tilsammen 180 millioner kroner.
  • I tillegg kommer et «mindre antall» saker om oppgjør for arbeider på fylkesveiene.

- Relatert til Vegvesenets kontraktsportefølje er tallene små. Vegvesenet har til enhver tid over 300 kontrakter og en årlig omsetning på 30 mrd. kroner i året på riksveiene, sier Sandvin.

 

Les mer på vegvesen.no