Schenkers “Head of intermodal transport” Jon Austrheim (t.h.) har hatt klare meldinger ut til politikere og byråkrati. Her forteller han tidligere statssekretær Jon-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet hvordan fremtidig logistikk skal løses. Foto: Per Dagfinn Wolden

Skinnegodsets frontkjemper skifter spor

Konsulentselskapet Jon Austrheim Multimodal Consulting er i drift. Bak står skinnegodsets frontkjemper og arkitekten bak NRE-toget, Jon Austrheim.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

1.mai slutter han i Schenker, etter 14 år i selskapet. Først som produktsjef for partigods, deretter som trafikkdirektør og sist som Head of intermodal transport.

Austrheim med 46 år innen transport og samferdsel er mannen bak det spektakulære Schenkertoget North Rail Express (NRE), den 2000 km lange togstrekningen mellom Narvik og Oslo i konkurranse mot NSB/CargoNets eget tog. Det har en rutetid på 26 timer og hver togavgang er lastet med opp til 1000 tonn.

Til Nord-Norge er toget lastet med alt av gods som næringsliv og befolkning trenger, matvarer, medisin, industrivarer… Fra nord er toget i hovedsak lastet med fersk fisk beregnet for det europeiske markedet, store mengder går også videre med fly fra Gardemoen til resten av verden.

Krevende og spennende

– Det var en både krevende og spennende jobb å få flyttet transporten fra vei til bane i møte med et stort byråkrati og regelverk. NRE-toget fikk vi imidlertid på skinner 3. januar 2011, et tog som vi kan styre selv. Det er vi som kan drift og logistikk, og som har de multimodale løsningene, sier Austrheim til Transport Inside.

Konkurranse på skinnevegen er avgjørende for utvikling av leveringskvalitet og nye logistikkløsninger. I dag kjøres det tre tog denne ruten, Schenkers NRE-tog (6 dager hver uke) og CargoNet to.

Toget har høy utnyttelse hver dag. 90% av Schenker-godset til Nord-Norge går på skinner.

- Når infrastruktur og ekstremvær ikke hindrer oss er dette Europas raskeste godstog med en snittfart på 75 km i timen på den 1960 kilometer lang strekning, sier Austrheim.

For den ambisiøse og engasjerte Austrheim er det kundepleie som står i høysetet.

Austrheim kom til Schenker i 2003 fra jobben som trafikksjef i Firda Billag i Førde, et regionalt bilselskap som er store både i busstransport og godstransport.

I det nasjonale ekspressbussnettet for Nor-Way Bussekspress var Austrheim også en sentral person i navet for ekspressbussene på Vestlandet.

Han pensjonerer seg ikke. Nå vil han prøve seg som rådgiver for bil- og togselskaper med sitt private konsulentselskap Jon Austrheim Multimodal Consulting.

– Uten en samlet god logistikk og godstransport, mister næringslivet den avgjørende konkurransekraften. I en tid der transportaktiviteten bare øker må Alnabruterminalen bygges ut og moderniseres, og ikke flyttes. Vi ligger 20 år etter resten av Europa i godstrafikkutviklingen, slår Austrheim fast.

Austrheim har vært både fortvilet og hatt trøbbel med nattesøvnen i årenes løp. Han har måttet tenke ut alternative transportløsninger da det operative trafikkmiljøet har sviktet.

Settes på prøve

- Infrastrukturen setter oss stadig på prøve for å imøtekomme kundenes og næringslivets krav til leveringspunktlighet, forteller en engasjert Austrheim.

Han etterlyser politikere og byråkrati som vil og kan tale godstrafikkens sak, da den er avgjørende for konkurranseevnen til norsk næringsliv.

Ifølge Austrheim er den nye organiseringen i jernbanedirektoratet og Bane Nor med egen godsdivisjon et godt steg i riktig retning. Han mener at det er avgjørende at samlasterne med store godsmengdene blir mer delaktige i utviklingen av jernbanetransporten.

Konkurranse på skinnevegen er også en avgjørende faktor.

- Vi har betydelige godsmengder som kan overføres til bane, men da må vi få kapasitet og tilby en fremføringskvalitet. Gods til og fra Europa bør gå med bane. En sammenslåing av norske og svenske jernbaner vil gi mer gods fra vei til bane. Felles infrastruktur, felles ruteplan, felles terminaler og driftsopplegg vil gi grunnlag for mer gods til og fra Europa, sier Austrheim som ser mange flere løsninger på logistikk-nav innen jernbanetransport.

Powered by Labrador CMS