Ny E6 Kolomoen−Arnkvern
Ny E6 Kolomoen−Arnkvern

Ny E6 med Gemini Connected

Publisert

Våren 2017 tildelte styret i Nye Veier AS entreprisen for bygging av ny E6 Kolomoen−Arnkvern til BetonmastHæhre-selskapet BetonmastHæhre Anlegg AS. Kontrakten er på 1.8 milliarder kroner.

BetonmastHæhre Anlegg har gjennom sin stikningsavdeling Zenith Survey valgt å bruke Powel Constructions samhandlingsplatform Gemini Connected på prosjektet.

Zenith Surveys Kim-Eirik Hagen, databehandler på prosjektet, og stikningsleder Espen Dahl Mortensen ser begge mange fordeler med Gemini Connected og det å ha modellen i skyen.

- Det er jo en kjempefordel både at all informasjon blir kontinuerlig oppdatert og at alt ligger på en plass. I tillegg er det jo lett å gjøre informasjonen tilgjengelig for alle som trenger det så det sier seg selv at kommunikasjonen mellom prosjektdeltakere er enklere, sier Hagen.

- Det er nødvendig for oss å kunne dele modeller til 3D Felt og dette går jo som en lek nå. Nå kan vi enkelt oppdatere og dele modellen med innhold som innmålinger, fremdrift og geometriske kontroller med Nye Veier en gang i uken i henhold til kontrakten. Vi kan også sette inn lenke til dokument om geometriske kontroller eller hendelser, legger Dahl Mortensen til.

I tillegg til at BetonmastHæhre Anlegg har implementert skyløsningen Gemini Connected er de også i full gang med å teste Gemini Hendelser, en spennende ny app som Powel Construction lanserer i løpet av første halvår av 2018. Hendelser skal gjøre det enklere å håndtere for eksempel tilleggsarbeid og endringer i arbeidsflyten fra felt.

- Hendelser virker veldig lovende så langt, men vi skulle gjerne også hatt sjekklister inn i appen som kan kobles til modellen. Vi har hørt rykter om at Powel Construction også har en maskinstyringstjeneste under utvikling og den gleder vi oss masse til, sier Hagen og Dahl Mortensen.

Ny E6 Kolomoen−Arnkvern er en strekning på 19 kilometer og skal bygges som firefelts motorvei. Kolomoen–Kåterud åpner etter planen sommeren 2019, mens strekningen videre nordover gjennom Åkersvika og fram til Arnkvern skal være ferdig sommeren etter.