Dette er den første av i alt fire kontrakter som skal signeres for bygging av ny E6 på strekningen Kappskarmo-Brattåsen-Lien; ett av tre delprosjekter i utbyggingspakken E6 Helgeland.

- Vi er godt fornøyde både med antallet mottatte tilbud og prisene de har levert. Vi regner med å kunne signere kontrakt med en av tilbyderne i slutten av mai, slik at spaden kan gå i jorda før sommerferien, sier prosjektleder Bård Nyland i Statens vegvesen.

Tilbudene

Kontrakten omfatter bygging av 12,1 kilometer vei, hovedsakelig i jomfruelig terreng, tre bruer og en kulvert.

Disse kom med tilbud:

  • Anlegg Nord AS, 413.697.775,50 kroner
  • Aldesa Construcciones SA, 489.499.416,25 kroner
  • Bertelsen & Garpestad AS, 379.573.769,00 kroner
  • BetonmastHæhre Anlegg AS, 386.219.262,14
  • Tore Løkke AS, 391.073.455,00 kroner

Flere kontrakter

Delstrekningen E6 Kappskarmo-Brattåsen-Lien omfatter bygging av i alt 22,3 kilometer vei, fordelt på 7,1 kilometer på strekningen Kapskarmo-Brattåsen og 15,2 kilometer videre nordover til Lien.

Delprosjektet omfatter også en rekke tiltak på lokalveinettet i Trofors, blant annet en ny tilknytning til riksvei 73 mot Sverige.

Statens vegvesen lyser høsten 2018 ut en egen kontrakt for bygging av Svenningelv bru sør for Trofors, Valryggen bru ved Lien og en gang- og sykkelvegbru ved Troforsen.

Når det gjelder den nordlige delen av nye E6, mellom Svenningelv bru og Lien, skal denne etter planen ut på markedet høsten 2019, mens den for Trofors sentrum trolig lyses ut i 2020.