Fra venstre: Nabo Geir Johan Friesel Berg, skytebaser Roy Heimdal og Geir Anderson (BetonmastHæhre Anlegg) og Albert Hæhre (BetonmastHæhre Anlegg).
Fra venstre: Nabo Geir Johan Friesel Berg, skytebaser Roy Heimdal og Geir Anderson (BetonmastHæhre Anlegg) og Albert Hæhre (BetonmastHæhre Anlegg).

Støyutsatt nabo fikk æren

Onsdag 11.april markerte Nye Veier og BetonmastHæhre sprengning av siste salve og gjennomslag i prosjektet E18 Kjørholt og Bamble tunneler.

Publisert

Det var en støyutsatt nabo som fikk æren av å skyte gjennomslagssalven.

- Vi har nådd en viktig milepæl i prosjektet der Nye Veier er byggherre for rehabilitering av eksisterende tunneler og sprengning av nye tunnelløp. Tunnel- og sprengningsarbeidene har skjedd uten alvorlige hendelser i tunnelanlegget, noe vi er veldig fornøyde med, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 Langangen-Grimstad.

- Det er et krevende prosjekt med tanke på byggetid og fremdrift siden E18 er stengt mens arbeidene pågår. Det har hele tiden vært viktig å ha høy anleggsaktivitet for å oppnå kortest mulig stengning av eksisterende E18. Veiåpning blir i september 2018.

Norcems gamle brudd

- Sammen med entreprenøren og lokalt næringsliv har vi funnet fram til gode løsninger for å innfri miljøkravene, sier Ruth Haug, utbyggingssjef for E18 Kjørholt og Bamble tunneler.

Det er tatt ut til sammen 350.000 kubikkmeter fjell, satt 40.000 bolter og sprøytet 24.000 kubikkmeter sprøytebetong på seks måneder.

Dette er skjedd ved å bruke Norcems gamle brudd på nabotomta som mellomlager og areal for knusing. Dette er forbundet med tunnel inn i veianlegget. Omkringliggende veinett er dermed spart for ca. 50.000 lass med stein.

- I tillegg er knusing og mellomlagring av verdifulle steinmasser til senere bruk gjort uten sjenanse for naboer og omgivelser, sier Haug.

Gjennomslag

Den mest støyutsatte naboen fikk æren av å skyte gjennomslagsalven ut mot Frierfjorden sammen med skytebas Roy Heimdahl hos entreprenør BetongmastHæhre Anlegg.

Prosjektleder Reidar Løvhaugen hos BHA og utbyggingsjef Haug, er begge fornøyd med slik jobben er utført og at alle er kommet vel hjem hver dag.

Om prosjektet

  • Prosjektet omfatter rehabilitering av Kjørholt og Bamble tunneler, samt utsprengning av nytt løp for kommende firefelts E18. Tunnelen Kjørholt er 2200 meter, Bamle er 650 meter, beliggende på hver sin side av Grenlandsbrua ved Porsgrunn.
  • Eksempler på gode miljøløsninger er kortreist lagring av stein, skjermet steinknusing og oppfylling av et gammelt gruveras for senere tilbakeføring til friluftsarealer. Avfall av PE-skum er nyttig brensel i Norcem sitt anlegg.
  • Det gjenstår elektrotekniske arbeider, asfalt og vann- og frostsikring i tunnelene før reåpning av toveis trafikk høsten 2018. Den nye tunnelen skal fungere som rømningsvei inntil 4-felt gjennom Landgangen Rugtvedt står ferdig.