Arbeidet vil ikke bli startet opp igjen før politiet har gitt klarsignal. Tunneldrivingen inne i tunnelen er ikke stoppet.

Nå skal politiet gjøre undersøkelser på stedet og snakke med dem som var med på hendelsen.

- Arbeidstilsynet vil også bli involvert, sier Jon Harald Huseklepp, prosjektleder i Statens vegvesen.

- Vi kan ikke si noe mer om hva som har skjedd før politiet og Arbeidstilsynet har gjort sine vurderinger. Men vi har våre interne rutiner for gjennomgang av slike hendelser, og vil følge opp med entreprenør, sier Huseklepp.