Driftstekniker Knut Arne Hansen i skytefeltadministrasjonen fjerner is på Ygla. Maskinen står på vollen som er bygget av Forsvarsbygg.

Kamp mot klokka!

Vinteren 2017/2018 har vært hard, kald og snørik. Nå jobbes det for å unngå store flomskader. Det er ofte en kamp både mot klokka og vannet.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Forsvarets bygg, anlegg og eiendommer skal holdes operative året rundt, uavhengig av årstidene, i sol, regn og snø. Store vannmengder er en trussel mot dette. Våren 2017 gjorde flommen skader for 7,5 millioner kroner i Forsvarets Regionfelt Østlandet.

På Rena, og i Østerdal garnison, jobber Forsvarsbygg og Forsvaret sammen for å vinne denne kampen.

- Vi følger utviklingen og vannstanden tett, både med vårt eget dyktige driftspersonell og gjennom Forsvarets eget personell i skytefeltadministrasjonen, sier Geir Erik Olsen, major og leder for skyte- og øvingsfelt (SØF) og miljø i Forsvarsbygg.

Hans jobb er å sørge for at anleggene kan driftes og holdes åpne. Selv når vannet truer med å gå over sine bredder...

- Noen faktorer kan vi så klart ikke gjøre noe med, naturen har enorme krefter og varmegrader og regn vil gjøre situasjonen svært krevende, men vi har forberedt oss godt og gjør det vi kan gjøre, utdyper han.

Flomvoll og samspill

Geir Erik Olsen, major og leder for skyte- og øvingsfelt (SØF) og miljø i Forsvarsbygg.

Han trekker frem flere eksempler på tiltak som er gjennomført og som skal gjennomføres.

 - I fjor bygde vi i Forsvarsbygg en flomvoll langs deler av elva Ygla. Denne elva har mange år gått over sine bredder, og blant annet ødelagt innfartsveien til Rena militære flyplass, og truet en bru inne på flyplassområdet.

Denne barrieren mot veien og flyplassen har i år demmet godt opp for vannmengdene, i tillegg til at den brukes som kjørevoll for gravemaskiner. Det gjør det mulig for Forsvarets eget personell i skytefeltadministrasjonen å rykke ut på kort varsel for å fjerne ispropper i elva.

- Hvis dette ikke hadde blitt gjort fort, ville Ygla gått over sine bredder. Vi tror vi nå har kontroll på Ygla i dette området. Vi har en egen rammeavtale med maskinentreprenør, men i dette tilfellet handlet Forsvaret selv raskt og brukte vollen vi bygde i fjor, sier han.

Åpner stikkrenner

Et viktig tiltak for å unngå flomskader, er å sørge for at vannet renner godt og uhindret.

I tillegg til bruk av flomvoller, jobber Forsvarsbyggs personell  derfor aktivt med å åpne opp innløp til stikkrenner.

- På Terningmoen på Elverum bruker våre folk en spesiell  dampkjele eller «steamer» som sender gloheit damp gjennom innløpet til stikkrennene, og fjerner tettpakket snø og is. Dermed kan vannet følge sin tiltenkte rute, istedenfor å flomme innover land.

Olsen opplyser at de nå også setter i gang med fjerning av is og snø inne i Regionfelt Østlandet på områder hvor dette utgjør en flomrisiko.

- Alt i alt, så langt har vi kontroll, vi følger NVEs flomvarsel og har folk ute daglig, men vi er naturligvis prisgitt været fremover. Arbeidet med Ygla er likevel et godt eksempel på samhandling internt i forsvarssektoren, til beste for Forsvaret.

Denne artikkelen ble først publisert på Forsvarsbyggs nyhetsside.

Powered by Labrador CMS