- Vi har hatt samhandling med entreprenøren og de vil starte med forberedende arbeider første uka i mai, sier prosjektleder Olav Megrund.

K. Nordang har med seg Volda Maskin AS til å utføre grunnarbeidene, fyllingen i sjøen og utbedringen av Sjøgata.

Ferjene vil gå som normalt i anleggsperioden. Reisende vil likevel merke arbeidene, ved at det blir færre oppstillingsplasser og at deler av dagens kai blir inngjerdet.

Arbeidene skal være ferdige 1. januar 2020. Da skal det settes inn elektrisk ferje på forbindelsen.

Kontrakten er på 70 millioner kroner.

Dette skal gjøres:

  • Bygging av ny og større ferjekai, med mulighet for liggekai på utsiden av kaia. Den nye ferjekaia blir 108 meter lang og skal bygges omtrent fem meter fra landkaret på den gamle kaia.
  • Bygging av ny gang- og sykkelvei langs sjøen der kaia går i dag.
  • Bygging av nytt venterom med toalett.
  • Opparbeiding av nytt grøntareal bak den nye kaia.
  • Arbeider mot E39 Sjøgata for å hindre utgraving av veien.