Adm. direktør Rigmor Hansen i Undervisningsbygg og avdelingsleder Erik Økland i Veidekke undertegnet kontrakten.
Adm. direktør Rigmor Hansen i Undervisningsbygg og avdelingsleder Erik Økland i Veidekke undertegnet kontrakten.

Ny passivhusskole på Vestli

Undervisningsbygg Oslo KF har tildelt Veidekke Entreprenør oppdraget med å bygge nye Vestli skole og flerbrukshall i Oslo.

Publisert

Kontrakten på 307 millioner kroner er vunnet i en totalentreprise­konkurranse.

Oppdraget omfatter bygging av ny barneskole for 840 elever fordelt på fire parallelle klasser per trinn. Skolebygningen får et bruksareal på 10.000 kvadratmeter.

Flerbrukshallen blir på nærmere 3000 kvadratmeter med spilleflate på 25 x 45 meter og tribuneplass til 200 personer. Den vil bli kamparena for blant annet håndball, fotball, basketball og innebandy.

Deler av skolen samt flerbrukshallen skal tilrettelegges for sambruk for nærmiljøet utenom skoletiden. Bygningene skal tilfredsstille kravene til passivhusstandard.

Skolen bygges etter Oslomodellen som skal hindre skatteunndragelser og utnytting av arbeidskraft og sikrer bruk av lærlinger i prosjektet. Det blir fossilfri byggeplass.

Totalentreprisen inkluderer også riving av eksisterende skole og opparbeiding av rundt 15.000 kvadratmeter uteareal til lek- og aktivitetssoner. Veidekke skal også utbedre tilkomstvei og etablere nye parkeringsplasser i umiddelbar tilknytting til skole- og idrettsanlegget.

- Det å bygge gode og moderne undervisningsbygg med tydelige miljøambisjoner, er noe vi setter svært høyt i Veidekke, sier Erik Økland, avdelingsleder for offentlige bygg.

Byggearbeidene starter i august 2018 og skal ferdigstilles til november 2020.