John Myhre fra Byåsen Bilverksted og Morten Harsem, adm. direktør i Snap Drive, under inngåelsen av oppkjøpet . Foto: Jarle Nyttingnes / Bertel O. Steen
John Myhre fra Byåsen Bilverksted og Morten Harsem, adm. direktør i Snap Drive, under inngåelsen av oppkjøpet . Foto: Jarle Nyttingnes / Bertel O. Steen

Snap Drive kjøper verksted

Verkstedkjeden har planer om å ekspandere.

Publisert

Snap Drive-eier Bertel O. Steen har klare ambisjoner om å øke antall lokasjoner i verkstedskjeden Snap Drive AS står det i en pressemelding.

Som et ledd i denne satsningen kjøper Snap Drive AS alle aksjene til Byåsen Bilverksted AS som i dag er profilert som et Meca-verksted på Byåsen i Trondheim.

Videre vekst

Snap Drive har hatt jevn vekst fra 2015 (233 mnok) til 2017 (257 mnok) «til tross for tilspisset konkurranse i servicemarkedet».

Verkstedkjeden har planer om å ekspandere fremover, både gjennom oppkjøp og organisk vekst. Nå kjøper de Byåsen Bilverksted AS som et ledd i satsingen.

- Vi vurderer Byåsen Bilverksted som en riktig lokasjon for videre vekst. God beliggenhet er ett av de viktigste kriteriene for kjøp av verksteder. I tillegg er god omsetnings- og resultatutvikling, nærhet til offentlig kommunikasjon, gode parkeringsmuligheter for kundene og godt omdømme lokalt også viktig. Alt dette oppnår vi hos Byåsen Bilverksted, og i tillegg sikrer vi oss en god og forutsigbar leieavtale, sier Morten Harsem, administrerende direktør i Snap Drive, i pressemeldingen.

Med oppkjøpet har Snap Drive totalt fire verksteder i Trondheim hvor Byåsen Bilverksted vil bli et supplement i «et område med godt potensiale». Totalt etter oppkjøpet har Snap Drive-kjeden 22 verksteder lokalisert i de største byene i Norge.

Lokalt forankret

Byåsen Bilverksted hadde en omsetning på 15 millioner kroner og et driftsresultat på to millioner kroner i 2017.

- Byåsen Bilverksted er på lik linje som Snap Drive forankret i lokalmarkedet med verkstedstjenester som EU-kontroll, service og vedlikehold til alle bilmerker, også el- og hybridbiler. Jeg oppfatter Snap Drive som en profesjonell aktør, og er trygg på at Byåsen Bilverksted, ansatte og kunder vil bli ivaretatt på en god måte fremover, sier nåværende eier John Myhre i meldingen.