Fornøyde avtaleinngåere. Fra venstre: Albert Hæhre (daglig leder i BetonmastHæhre Anlegg AS), Thor Brækkan (Bane Nors områdedirektør) og Roy Holth (daglig leder i Gunnar Holth grusforretning AS).
Fornøyde avtaleinngåere. Fra venstre: Albert Hæhre (daglig leder i BetonmastHæhre Anlegg AS), Thor Brækkan (Bane Nors områdedirektør) og Roy Holth (daglig leder i Gunnar Holth grusforretning AS).

BetonmastHæhre Anlegg gjenåpner pukkverk

Har inngått avtale med Bane Nor om leveranser. Disse blir gjennomført i samarbeid med knuseentreprenøren Gunnar Holth Grusforretning AS.

Publisert

BetonmastHæhre Anlegg AS har inngått kontrakt med Bane Nor om drift av Sefrivatn pukkverk i Grane i Nordland.

Arbeidene inkluderer levering av pukk til Nordlandsbanen. Kontrakten har en verdi på 60 millioner kroner, og går i første omgang over fire år.

Samarbeid med knuseentreprenør

Sefrivatn pukkverk har vært ute av drift i flere tiår. Nyere undersøkelser viser at det er pukk av god kvalitet å hente i lavere deler av fjellet. Bane Nor har i tiden fremover stort behov for pukk i forbindelse med vedlikeholdsarbeid på Nordlandsbanen.

BetonmastHæhre Anlegg AS er hovedentreprenør på Sefrivatn Pukkverk, og har ansvaret for prosjekt- og anleggsledelse, samt boring, sprengning og tilrettelegging av arbeidene. Arbeidene blir gjennomført i samarbeid med knuseentreprenøren Gunnar Holth Grusforretning AS, som har ansvaret for all knusing, sortering og lasting.

BetonmastHæhre er i gang med arbeidene på Sefrivatn Pukkverk.
BetonmastHæhre er i gang med arbeidene på Sefrivatn Pukkverk.

Laster rett på tog

Ved å gjenåpne Sefrivatn pukkverk forventes en økonomisk gevinst grunnet rasjonell drift og god kvalitet på pukken.

I tillegg kommer miljøgevinst som følge av at man nå skal laste rett på tog, i motsetning til tidligere løsning med omlasting fra bil-båt-bil-tog. Utfordringer med finstoffer i ballastpukken forventes å bli betydelig redusert i forbindelse med færre omlastinger.

BetonmastHæhre har også arbeidene på den sørlige delen av E6 Helgeland sør, og arbeidene med ny E6 foregår bare et steinkast unna pukkverket.

 300.000 kubikkmeter

- I tillegg til å levere pukk til Nordlandsbanen, vil vi kunne bruke masser som ikke egner seg til jernbanepukk som fyllmasse på E6-prosjektet, sier prosjektleder John Arvid Nordstrøm i BetonmastHæhre Anlegg.

- Å gjenåpne det gamle pukkverket er både økonomisk og miljøvennlig, og prosjektet er et godt eksempel på vinn-vinn for alle parter, sier han.

Kontrakten er uvanlig i formen, ved at den er en kombinert tjeneste- og varekontrakt. I første omgang er kontrakten på 300.000 kubikkmeter pukk over fire år, med opsjoner på ytterligere åtte år.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS