Det blir satt opp ca. 30 fastmerker i området der veilinja er planlagt. De fleste av disse er søyler på knappe 1,3 meters høyde som bli plassert på høydedrag i terrenget.

Utmark

Utplasseringen er i gang på begge sider av fjorden, i Bergen og Fjell kommuner.

Der det ikke er mulig å komme frem med biltransport, blir det brukt hest.

En del av transporten skjer med vogn, der stien tillater dette. Men hesten kan i kupert terreng kløve (seletøyanordninger med last som legges over ryggen på hesten, likt fordelt på begge sider, derav kløv) ferdigbetong frem til plassen der fastmerket skal bygges.

Kusk og innmåler

Det er vallaken GM som står for de tyngste takene under transporten. Eier er Rune Samnøy, som er fagmann på geometrisk innmåling. Han har avtale med Statens vegvesen på dette oppdraget.

Hestefolk vet at «vallak» er en kastrert hingst. GM er godlynt og arbeidsom melder Statens vegvesen.

Fastmerkene skal brukes ved innmåling og stikning for entreprenørene som får kontrakten for bygging av Sotrasambandet. Også ved byggherre-kontroll er det bruk for slike merker. Fastmerkene gir et ensartet grunnlagsnett på veistrekningen under hele byggeperioden.