Klaus Eriksen, redaktør i Anlegg&Transport, skriver om vårflommen i denne lederen.

Klare for flom?

Redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport kommer her med betraktninger om flom.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Vinter og vær til glede og besvær. Mange vil hevde vinteren sør for Trøndelag har vært helt knall. Selvfølgelig varierer entusiasmen ut fra hvem man spør, og hva denne personen liker og kanskje jobber med. Men om man legger til grunn at kulde og mye snø er det samme som en knallvinter, så har Sør-Norge hatt en knallvinter.

LES OGSÅ: VÅRFLOM 2018!

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) melder om 30-50% mer snø enn normalt i Sør-Norge, og i lavereliggende områder på Sør-Østlandet, Telemark og Agderfylkene er det mange steder mer enn tre ganger så mye snø som normalt under rundt 400 m.o.h. I disse områdene er dette selvsagt et stort samtaleemne. Med kulde til godt ut på vårparten, som raskt avløses av varme og regn, kan vi få snøsmelting og flomoppbygging tilsvarende skrekkåret 1995. Men stiger temperaturen gradvis, uten voldsomt mye nedbør, kan vi få en vår som i 1988. Også da var det uvanlig mye snø, men den smeltet langsomt og de helt store problemene uteble.

Bare «han der oppe» vet hvordan snøsmeltingen i 2018 blir. Det som er interessant, er om beredskapen er bedre enn den var da den trengtes i 1995. I 1988 gikk det jo greit, men det er kanskje litt risikabelt å satse på at det skjer igjen.

En rekke sideelver og bekker er blitt bedre sikret etter 1995. Kraften fra sideelver viste seg klart og tydelig i tettstedet Tretten i Gudbrandsdalen i 1995. Alt vannet fra disse etterlot seg et digert krater tvers gjennom bygda før det trakk seg tilbake.

For å lede vannet den riktige veien, altså bort fra boligområder, må vannveiene holdes åpne. Dette er det mulig å oppnå når beredskapen er på topp. Kommunene må følge vannstand og tilstand i bekker og elver tett og ha en beredskapsplan i bakhånd som raskt kan iverksettes dersom kritiske situasjoner oppstår. Det er også avgjørende at sluk og ledningsnett holdes åpent. NVE har varslet tett oppfølging for kommuner hvor det ventes høy vannføring. Mye kan reddes med gode forberedelser, til en langt mindre regning enn om vannet får flomme ukontrollert. Og én ting er sikkert: Entreprenører over det ganske land har gjentatte ganger vist at de kan svinge seg og bokstavelig talt være reddende engler i kritiske situasjoner.

Hva med Nord-Norge? Der er ikke situasjonen tilsvarende. Vi var nylig i Finnmark og Nord-Troms og kjørte slede midt på vidda. På dette oppdraget var bekymringene at det var for lite snø. Sledetransport drevet av tråkkemaskiner er utfordrende når det er lite snø, ganske enkelt fortalt. Fordelen er at de slipper å bekymre seg for vårflom. Det hodebryet kan de overlate til «søringan».

Powered by Labrador CMS