Politiet stoppet og sørget for å sette en tyrkisk sjåfør bak lås og slå i fire uker etter at denne brøt dansk straffelovgivning.
Politiet stoppet og sørget for å sette en tyrkisk sjåfør bak lås og slå i fire uker etter at denne brøt dansk straffelovgivning.

Sjåfør fengslet for falsk forklaring

Stoppet og dømt samme dag.

Publisert

Sydøstjyllandsk Politi, Tungvogncenter Syd, stoppet en tyrkiskregistrert lastebil i Padborg, Danmark, 14. mai.

Den tyrkiske sjåføren fremviste transportdokumenter som viste seg ikke å være i orden.

 - Sjåføren fremviste en såkalt turtillatelse som gir en tyrkisk transportvirksomhet lov til å kjøre fra Tyrkia til Danmark og hjem igjen, sier spesialetterforsker Pernille Moesborg fra Sydøstjyllandsk politi.

- Etterforskningen viste imidlertid at lastebilen ikke hadde hentet gods i Tyrkia, men i Italia - en tur det ikke var gitt tillatelse til, fortsetter hun.

Dømt samme dag

Den tyrkiske sjåføren ble derfor siktet for å ha medvirket til at transportvirksomheten hadde gitt uriktig forklaring om tillatelsen.

Sjåføren hevdet sin uskyld, men retten i Kolding dømte sjåføren, samme dag han ble stoppet, til fengsel i fire uker med umiddelbar virkning, frem til 11. juni.

- Dette er en overtredelse av straffeloven som i utgangspunktet strafes med fengsel, og derfor ba vi om varetektsfengsling i denne saken, sier Moesborg.

Sjåføren har bedt Landsretten ta stilling til fengslingen med ønske om å bli løslatt.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ett av tre «tungvognscentre» i Danmark, som alle ivaretar den operative kontrollen av kjøretøy.

Tungvognscenter Syds arbeidsområde er primært kontroll av lastebiler, busser, traktorer og landbruksredskaper på veinettet.

Oppgavene er blant annet kontroll av kjøre- og hviletid, farlig gods, spesialtransporter, farlig avfall, overholdelse av miljøsoner, dyretransporter og kabotasjekjøring.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dekker et geografisk område tilsvarende de tre politikretsene: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes av en politikommissær.