Det bores hull i toppen for å pumpe inn betong mellom fjellet og betongringen. Her er det viktig med briller, hansker og annet verneutstyr. For vannet som kommer fra oven kan være basisk etsende.
Det bores hull i toppen for å pumpe inn betong mellom fjellet og betongringen. Her er det viktig med briller, hansker og annet verneutstyr. For vannet som kommer fra oven kan være basisk etsende.

Når vannet blir farlig

Vann som irriterer/etser på hud og øyne er et tema ved tunnelbygging. Problemet oppstår når grunnvann renner gjennom uherdet betong og injiseringsmasse.

Publisert

I den 18,5 km lange toløpede tunnelen på Follobanen, mellom Oslo og Ski (Akershus) er dette et HMS-tema å ta hensyn til.

Etter hvert som de fire tunnellboremaskinene (TBM) borer tunnel, monteres betong-ringer. Til sammen over 20.000. Deretter bores det hull i ringene for injisering av betong mellom berget og ringene.

Grunnvannet blir basisk

Entreprenør Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) har undersøkt vann inne i tunnelanlegget på Åsland, på grensen mellom Oslo og Ski, og satt inn tiltak.

- Entreprenøren opplyser at injiseringsmasse og uherdet betong er basiske produkter. Når grunnvann renner gjennom disse, påvirkes vannet på en slik måte at det kan gir hud-irritasjoner dersom man får vannet rett på for eksempel armen eller hånden. Derfor er det iverksatt sikkerhetstiltak, sier kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland, Utbygging/Follobaneprosjektet i Bane Nor.

Tiltakene

De viktigste tiltakene dreier seg naturlig nok om å unngå eksponering av vann på huden og i øynene.

Dette gjøres ved tekniske tiltak som å lede vann vekk fra arbeidsområdet og ved at ansatte og gjester benytter verneutstyr som vanntette dresser, hansker, briller/masker og støvler.

Et annet viktig tiltak er å informere personellet og gjester i tunnelanlegget om risikoen, slik at eksponering kan unngås. Dette inngår  i den grunnleggende sikkerhetsopplæringen for anlegget og for tunnelen, sikkerhetsopplæring for alle gjester samt regelmessig påminnelser i samarbeidsmøter og sikkerhetsoppfølging av AGJV og Bane Nor på anlegget.

Lav terskel for helsehjelp

Det er også gitt informasjon om hva som er riktig førstehjelp dersom noen får vann på hud, samt om at det skal være lav terskel for å oppsøke helsehjelp.

- Disse tiltakene har vært effektive, slik at man har unngått større konsekvenser av basisk vann i tunnelanlegget på Åsland, sier Kjelland.