Anbudsprosessen foregår derfor i to trinn, og den første fristen gikk ut onsdag 23. mai. Det skal nå foretas en prekvalifisering med utvelgelse av tilbydere, som får frist for å levere pristilbud sommeren 2018.

Disse ni bedriftene har bedt om å bli prekvalifisert:

  • AF Gruppen Norge AS
  • Aldesa Construcciones
  • Bertelsen & Garpestad AS
  • BetonmastHæhre Anlegg AS
  • Implenia AS
  • Kruse Smith Entreprenør AS
  • Leonard Nilsen & Sønner AS
  • PNC Norge AS
  • Skanska Norge AS

Fremdrift

- Vi er veldig fornøyde med interessen. Vi starter nå arbeidet med å gå gjennom dokumentasjonen, for å vurdere kvalifikasjonene firmaene har for denne typen oppdrag. Blant de som er kvalifiserte, vil vi velge ut de som er best kvalifiserte til å gå videre, sier prosjekteringsleder Edgar Olsen.

Det er ventet at denne utvelgelsen vil ta ca. to uker.

Statens vegvesen tar sikte på å inngå kontrakt i august, slik at byggearbeidet kan starte til høsten. Etter planen skal tunnelen settes i trafikk høsten 2021.

I forrige uke ga Regjeringen klarsignal for prosjektet, og fastsatte kostnadsrammen til 898 millioner kroner.

Ny tunnel

E69 er eneste veiforbindelse til Nordkapp, og veien nord for dagens Skarvbergtunnel er skredfarlig.

I vinter var veien stengt flere dager på grunn av skred eller fare for skred. Eksisterende tunnel fra 1969 er dessuten smal, mørk og trafikkfarlig, og oppfyller ikke kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Dagens vei er heller ikke tilrettelagt for myke trafikanter.

Den nye Skarvbergtunnelen blir ca. 3,5 km lang, og får eget felt for gående og syklende. I tillegg til tunnel skal det også bygges ny vei på begge sider av tunnelen, og hele prosjektet omfatter en strekning på ca. sju kilometer. I tillegg skal det bygges helårs rasteplass.