Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF forteller hvordan hvordan rådgiverne forventer at det blir henvist når deres åndsverk gjøres tilgjengelig for allmennheten.
Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF forteller hvordan hvordan rådgiverne forventer at det blir henvist når deres åndsverk gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Irettesetter anleggsbransjen

Ber entreprenører og byggherrer lære seg å kreditere.

Publisert

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har sett seg lei på at byggherrer og entreprenører bruker grafisk og visuelt materiell utformet av rådgiverne uten å henvise til hvem som har utarbeidet det.

- Vi forventer at rådgiverne behandles på samme måte som arkitektene når det gjelder opphavsrettigheter til grafisk materiell, sier Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i RIF.

- Vi har ved flere anledninger opplevd at byggherrer, både private og offentlige bruker visuelt materiale (gjerne i media) utarbeidet av de prosjekterende, uten å referere til hvilket selskap som har utarbeidet materialet. Det ønsker vi å få en slutt på.

Lederen oppfordrer derfor alle i rådgiverbransjen som opplever at dette skjer, til å ta kontakt med RIF.

- Vi vil da ta kontakt med byggherre/entreprenør og be dem sikre riktig referanse for fremtiden og eventuelt korrigere det materialet de bruker, sier hun.

RIFs advokat, Morten Gran kommenterer saken slik:

- Når informasjon om prosjektet gjøres tilgjengelig for allmennheten av eller på vegne av oppdragsgiver, ved gjengivelse eller omtale av prosjektet i skrift-, eller fotografisk form, inklusive materiale fra BIM-modeller, skal prosjekterende rådgiver oppgis på en tydelig måte, og skal på forhånd underrettes. Billedtekst for bruk av tegning, illustrasjon eller fotografi skal alltid være: Rådgiver: (Prosjekterende rådgiverbedrift).

NB: RIFs irettesettelse av manglende kildehenvisning går ut til entreprenører og byggherrer både innen bygg og innen anlegg.