- Fra februar vil kontrollfristen bestemmes av dato for førstegangsregistrering og siste godkjente kontroll, uavhengig av tallene i registreringsnummeret ditt. For de fleste bileiere betyr det at de kan kontrollere bilen når de vil så lenge den blir godkjent innen to år etter siste godkjente kontroll, forklarer Harsem.

Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll.

- Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar. Den fristen du har gjelder til det gjennomføres en ny kontroll, sier Harsem.

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag, det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7500 kg skal inn hvert år.

Hvert år er gjennomføres det over 2 millioner EU-kontroller i Norge. Omtrent en tredel av disse er etterkontroller.

Krav om opplæring av kontrollører

Det blir også nye krav om en egen opplæring for de som utfører EU-kontrollen.

- I dag er det bare krav til virksomheten som utfører kontrollen, men nå blir det krav om opplæring og personlig godkjenning av nye kontrollører og tekniske ledere. Målet er bedre, likere og mer trafikksikre kontroller, sier Harsem.

For dem som allerede jobber som kontrollører og tekniske ledere i dag vil det bli en egen overgangsordning.

Du finner enkelt fristen for neste EU-kontroll på vegvesen.no.