Både selve fjellhallen og tunnelløp ble fylt av røyk. – Det hele ble opplevd relativt reelt av de involverte i øvelsen, sier HMS-leder Aage Johannes Bu i NCC.
Både selve fjellhallen og tunnelløp ble fylt av røyk. – Det hele ble opplevd relativt reelt av de involverte i øvelsen, sier HMS-leder Aage Johannes Bu i NCC.

NCC evakuerte fjellhall

Tirsdag 29. mai ble brannalarmen utløst og mannskaper måtte evakueres fra fjellhallen i Os, Hordaland, der NCC bygger kommunens nye renseanlegg.

Publisert

Rundt 40 personer jobber til vanlig inne i fjellhallen som skal bli Os kommunes nye hovedrenseanlegg (OHARA).

Da brannalarmen gikk midt i produksjonsarbeidet som utføres flere hundre meter inne i fjellhallen, var første prioritert å få alt personell raskest mulig evakuert ut av det røykbelagte fjellanlegget.

Denne gangen var det en øvelse.

- Det var en svært nyttig og realistisk øvelse med røyklegging og alarm, som nok ble opplevd relativt reelt av de involverte. Blant annet måtte de sammen i løpet av få øyeblikk ta stilling til hvilken av fjellhallens to veier ut de skulle velge for evakueringen, sier HMS-leder Aage Johannes Bu i NCC.

Øvelsen ble gjennomført som en del av NCCs årlige HMS-uke, der opp mot 18.000 NCC-ansatte i alle nordiske land blant annet gjennomfører kriseøvelser, risikoanalyser, førstehjelpskurs og diskusjoner om sikkerhet i byggeprosjektene.

Brannvesenet som observatør

Mottakskontroll gjennomføres for å sikre at alle er kommet vel ut av tunnelen.
Mottakskontroll gjennomføres for å sikre at alle er kommet vel ut av tunnelen.

Også varslingsrutinene til nødsentralene ble testet. Det hele ble gjennomført med Os brannvesen som observatør som også testet ut bruk av varmesøkende kamera for sporing av folk i redningsarbeidet.

- Øvelser som dette er svært viktige, både for de av oss som jobber inne i fjellhallen og for de som jobber utenfor. Vi har gjort oss en rekke nyttige erfaringer og lærdom av dette, der vi har notert både hva som fungerte bra og det som behøver å forbedres. Dette skal vi ta med i det videre arbeidet, sier Bu.

Ca. 15 minutter

Det tok ca. 15 minutter fra alarmen gikk til alt personell var vel evakuert ute av fjellhallen, der mottakskontroll ble gjennomført og brannvesenet ankom. Nå venter NCC Infrastructure DK Vest en rapport fra Os brannvesen der øvelsen gjennomgås detaljert.

Les mer om NCCs HMS-uke her.

Mer om Os' nye hovedrenseanlegg her.