NGI arrangerer kurs i miljøprøvetaking for saksbehandlere og feltarbeidere.
NGI arrangerer kurs i miljøprøvetaking for saksbehandlere og feltarbeidere.

Kurs i prøvetaking før grunnarbeid

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

I de aller fleste steder i byer og tettbygde strøk er det krav om å undersøke grunnen for mulige forurensninger før man får lov å bygge. Norges Geotekniske Institutt (NGI) holder grunnkurs i miljøprøvetaking for å opprettholde en bransjestandard.

I juni 2018 arrangerer NGI to kurs i miljøprøvetaking for saksbehandlere og feltarbeidere. Kursene holdes på oppdrag fra Miljøringen og går over to dager. Første gang 5.- 6. juni og en ny runde 19. - 20. juni. De handler i første rekke om avklarende undersøkelser samt kontroll og overvåking av forurensningstilstand i forbindelse med graving og bygging.

Flere hundre har tatt kurset

Fakta

  • Miljøringen – nettverk for forurenset grunn og sedimenter – er et forum for eiere av forurenset grunn og sedimenter, myndigheter som legger rammebetingelser, FoU-institusjoner og rådgivningsfirmaer som arbeider med problemløsning, samt leverandører og entreprenører som bidrar til tekniske løsninger på problemene. Les mer her: www.miljoringen.no
  • Det er Forurensningsforskriften som regulerer kravene til miljøprøvetaking. Les mer her: 
    http://www.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Forskrifter/Forskrift-om-begrensning-av-forurensning-forurensningsforskriften/
  • NGI er en privat næringsdrivende stiftelse med kontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim og datterselskap i Houston, Texas USA og Perth, Western Australia. NGI ble stiftet i 1953.

Grunnkurs i miljøprøvetaking er lagt opp både for de som er ute i felt og tar prøver og for saksbehandlere som jobber med byggesaker, arealplanlegging og miljøspørsmål. Kursdeltakerne får demonstrert prøvetakingsutstyr og -teknikker og må løse praktiske oppgaver.

- Miljødirektoratet støtter kursene økonomisk fordi det er viktig å opprettholde en bransjestandard. Det er et ønske om lik utførelse av prøvetaking og også lik og rettferdig saksbehandling på tvers av etater og i hele landet, sier Paul Sverdrup Cappelen, som er avdelingsleder for Forurensning og arealutvikling på NGI.

Målgruppen for kursene er rådgivere, saksbehandlere fra kommuner, fylkesmenn og Miljødirektoratet, offentlige problemeiere, entreprenører og avfallsmottak. Flere hundre deltakere har gått på kurs i miljøprøvetaking hos NGI siden det første ble arrangert på oppdrag fra Miljøringen i 2013.

Prøvetaking på sjøbunnen

Høsten 2018 skal Miljøringen for første gang på mange år arrangere et kurs i prøvetaking av forurensede sedimenter på sjøbunnen.

Kurset skal holdes av NGI i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Datoer og kurssted vil bli kunngjort av Miljøringen senere.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS