Nye Moss stasjon, slik den skal se ut i 2024.
Nye Moss stasjon, slik den skal se ut i 2024.

Lyser ut tunnelkontrakt på nytt

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Konkurransegrunnlaget for Bane Nors totalentreprise for underbygning i forbindelse med nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad i Østfold er nå kunngjort på nytt.

Bane Nor inviterer til en konkurranse i to trinn med henholdsvis prekvalifisering og tilbudsfase. Kontraktsignering er planlagt i andre kvartal i 2019, for deretter oppstart av prosjektering og anleggsvirksomhet. Strekningen gjennom kommunene Moss og Rygge planlegges klargjort for operativ trafikk i løpet av 2024.

Dobbeltsporprosjektet er en del av Intercity-utbyggingen gjennom Østfold som skal gi kortere reisetid og hyppigere avganger for passasjerer og bidra til målsettingen om å frakte mer gods med jernbane.

10 km med to tunneler

prosjektsjef for Sandbukta-Moss-Såstad, Jarle Rasmussen.
prosjektsjef for Sandbukta-Moss-Såstad, Jarle Rasmussen.

Kontrakten er for ca. 10 km med underbygning og inkluderer blant annet to tunneler i fjell, på henholdsvis 2,3 og 2,7 km, to store løsmassekulverter, nytt stasjonsområde med nytt stasjonsbygg i Moss.

- Prosjektet er i rute med de forberedende arbeidene og legger forholdene godt til rette for den entreprenøren som skal gå i gang med hovedarbeidene. Dette inkluderer en ti kilometer lang strekning hvor ny infrastruktur skal bygges både i bynære strøk og i vernede områder. Her er det både utfordringer og spennende muligheter, sier prosjektsjef for Sandbukta-Moss-Såstad, Jarle Rasmussen.

- Ikke tilstrekkelig konkurranse

Han forklarer hvorfor Bane Nor valgte å avlyse den tidligere utlysningen:

- Vi var fornøyde med interessen og deltakelsen i prekvalifiseringen vi lyste ut tidligere i år, men valgte å avlyse konkurransen som følge av at vi ikke oppnådde tilstrekkelig konkurranse. Vi forventer imidlertid å oppnå god nok konkurranse når vi nå kunngjør på nytt. Det er viktig å sikre at de som blir invitert til å by på jobben har rett kompetanse og profil for kontrakten. Prosjektets risikoprofil gjør det riktig å gå denne ekstra runden for å forsikre oss om at de entreprenører som inviteres til å gi tilbud oppfyller de nødvendige kvalifikasjoner. Det stilles blant annet spesifikke kvalifikasjonskrav til erfaring med både prosjektering og bygging i blant annet kvikkleire, samt krav om tilstrekkelig økonomisk soliditet, påpeker Rasmussen.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS