Mesta har hatt driftskontrakten i forrige kontraktsperiode, og viderefører med dette arbeidet sitt. Den nye kontraktsperioden starter 1. september 2018 og varer til 2023. Kontraktssummen er på 194 millioner kroner.

- Mesta har gjort en god jobb i området i forrige periode, og vi ser frem til å fortsette samarbeidet med dem, sier Statens vegvesens prosjektleder for drift i Oppland, Mizanur Rahaman.

- Denne kontrakten vil følge våre nyeste drifts- og miljøstandarder der ett av målene våre er å redusere CO2-avtrykket. Blant annet skal Mesta øke bruken av elektriske kjøretøy og biodrivstoff når de utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver.