Kontraktssignering. F.v. Torbjørn Juliussen ( prosjektleder Peab), Per-Andre Pettersen (anleggsleder Peab), Mads Ole Kringen (fagavklaringer/arbeidsordrer Statens vegvesen), Per Espen Knudsen og Nikolai Halle Høilo (prosjektledere Statens vegvesen)

Skifter ut 2500 trafikkskilt i Trøndelag

Kontrakt tildelt i juni 2018.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Peab Anlegg har signert kontrakt med Statens vegvesen om å modernisere store deler av trafikkskiltparken i Trøndelag.

Trafikkskiltene byttes ut på grunn av nye krav til retrorefleksjon (lysrefleksjon), informasjonsbehov og kriterier for oppsett. Peab skal ta ned eksisterende skilt og levere og montere nye skilt med tilhørende oppsettingsutstyr og fundament.

- Hovedmengden av arbeidet vil foregå i den sørlige delen av fylket, og langs riksveier og fylkesveier, forteller Peabs prosjektleder Torbjørn Juliussen.

70 skilt i uken

Kontrakten, som har en verdi på rundt ti millioner kroner, ble signert tidlig i juni, og strekker seg ut 2019, med opsjon på ett år.

Arbeidet skal styres fra Peabs rigg og kontorer på Tiller i Trondheim, og fire fagarbeidere vil være ute på veien for å gjennomføre oppdraget.

- Gjennom kontraktsperioden vil vi ukentlig montere ca. 70 skilt med tilhørende utstyr, opplyser Juliussen.

Totalt ca. 97.400 trafikkskilt

I dette oppdraget er Statens vegvesen byggherre for riksveier med tilhørende gang- og sykkelveier. For fylkesveier med tilhørende gang- og sykkelveier er fylkeskommunen byggherre. Statens vegvesen er byggherrens representant for alle veityper.

Riksveinettet i Trøndelag består av 673 km vei, mens fylkesveinettet består av 6000 km vei. Det står cirka 97.400 trafikkskilt totalt langs Trøndelags riks- og fylkesveier.

Powered by Labrador CMS