Illustrasjonsbilde av jernbanebygging.
Illustrasjonsbilde av jernbanebygging.

Vil utsette jernbanebygging

Byggestart på Ringeriksbanen må utsettes for å «få det realisert innenfor de økonomiske rammene» skriver Jernbanedirektoratet.

Publisert

Jernbanedirektøren har nå fastsatt Handlingsprogrammet for jernbanesektoren fram til 2029. Det er en viktig milepæl for hele sektoren og for Jernbanedirektoratet.

- Gjennomføring av dette handlingsprogrammet vil gi en vesentlig styrking av jernbanen som ryggrad i transportsystemet, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

Et godt stykke nede i teksten kommer det blant annet frem at byggestart for Ringeriksbanen utsettes ett år:

«Ringeriksbanen (Sandvika – Hønefoss) vil når den står ferdig åpne opp for nye bo- og
arbeidsmarkeder, samt en innkorting av reisetiden Oslo–Bergen med nesten én time. For å få
prosjektet realisert innenfor de økonomiske rammene i NTP 2018-2029, er byggestart forskjøvet fra 2021 til 2022. Ved høyere rammer over statsbudsjettet er det mulig med byggestart i 2021.»

Programmet Jernbanedirektoratet nå har lagt frem skal innom Samferdselsdepartementet for endelig vedtak, men det er verken ventet eller vanlig med store endringer.

LES HANDLINGSPROGRAMMET HER