Veidrifts kontrakt for Follo skulle vare til 2020, men er nå hevet.
Veidrifts kontrakt for Follo skulle vare til 2020, men er nå hevet.

Hever kontrakt med Veidrift AS

Skal ha brukt to istedet for tre brøytebiler i bredden, fakturert dobbelt, brukt sjåfører uten førerrett og avskiltet brøytebil.

Publisert

Statens Vegvesenet har avdekket «svært alvorlige forhold» knyttet til drift og vedlikehold av riks- og fylkesveiene i Follo, og hever kontrakten med Veidrift AS.

– I juni sendte Statens vegvesen et varsel om heving av kontrakt og Veidrift leverte et tilsvar innen fristen. At vi nå hever kontrakten viser hvor alvorlig omfanget i saken er, sier avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen til NTB.

Et av forholdene er at det er benyttet to istedenfor tre brøytebiler i bredden ved brøyting av E6. En brøytebil skal ha hatt dobbel GPS som medførte dobbel fakturering. En person skal ha kjørt brøytebil uten førerrett og en brøytebil skal ha blitt avskiltet på en brøytejobb.

– Forholdene kan ha påvirket trafikksikkerheten og dermed økt faren for at liv og helse kunne gått tapt, fastslår Statens vegvesen.

Fram til kontrakten for drift og vedlikehold blir lyst ut på nytt, tar Vaktmesterkompaniet midlertidig over som driftsentreprenør. Det gjensto to år av den femårige kontrakten som ble inngått etter en offentlig anbudskonkurranse i 2015. Verdien på kontrakten med Veidrift AS var på nesten 300 millioner kroner.

Veidrift AS mener behandlingen de har fått av Statens vegvesen er urimelig, og at det ikke finnes noe grunnlag for å heve kontrakten. Selskapet viser til at faktum i saken ikke er avklart eller tilstrekkelig belyst, og tar derfor hevingen av kontrakten til retten.

– Normalen er at vi samarbeider godt med Statens vegvesen og opplever gode dialoger i våre kontraktsforhold. Hos flere av våre byggeledere og kontrollingeniører har vi et svært godt samarbeid – ved konflikter har også mekanismer for eskalering fungert bra. Veidrift ser i Follo i dag noe vi vurderer som en svært spesiell og urimelig tilnærming, sier daglig leder Frank Stabu i Veidrift AS i en pressemelding.