NAVNESKIFTET: Heretter blir produktnavnet på tårnkranene kun Comansa.
NAVNESKIFTET: Heretter blir produktnavnet på tårnkranene kun Comansa.

Comansa – retur til navnet

Etter å ha benyttet Linden Comansa som produktnavn i 35 år, har den spanske tårnkranprodusenten nå besluttet å returnere til sitt opprinnelige navn - Comansa.

Publisert

Bakgrunnen for navneendringen, var at Comansa i 1983 kjøpte det anerkjente Linden 8000-systemet av svenske Linden. De svenske, tekniske løsninger ble suksessivt og med suksess innarbeidet i hele tårnkranprogrammet. For å åpne markedet ytterligere og få full effekt ut av handelen, ble det besluttet å benytte Linden Comansa som produktnavn.

- Linden har hatt stor betydning både for lansering og for å få aksept for våre tårnkranløsninger. Gjennom 35 års utvikling og forbedring av systemet, er tiden kommet til å forenkle navnet og gå tilbake til vårt opprinnelige Comansa, sier adm. direktør Alberto Munárriz.

Comansa ble etablert for 50 år siden og har hovedkvarter i Spania og fabrikker i USA og Kina. For å anskueliggjøre både Linden og Comansas identitet vil bokstavene LC (pluss tall) indikere at kranen er del av det tidligere Linden Comansa-programmet, mens CM (pluss tall) viser at kranen tilhørte Comansa CM-rangen.