Produsert i Tsjekkia

Det er NCC som har hovedkontrakten for anlegget, det er og de som har bestilt de to bruene. Etter at produsenten i Baltikum ble underkjent, er oppdraget gitt til et firma i Tsjekkia.

Deler av Gvammen bru kom vinteren 2017/2018, mens per juni 2018 hadde de første delene til Øyan-brua også kommet til Hjartdal i Telemark.

Bru-elementene har vært på en lang reise når de kommer til byggeplassen. Noen deler har fått transportskader, blant annet er det gnisset bort litt av overflatebehandlingen underveis. Fordi bruene skal vare i 100 år, er det ekstra viktig at vann og forurensning ikke kommer inn på metallet og starter nedbrytning. Dermed må dette tas hånd om på plassen.

Tung bør

Det er elva Hjartdølas utforming som er grunnen til at det blir brukt stålbruer og ikke betongkonstruksjoner. Elva har ført med seg seg sand og leire i uminnelige tider, slik at elva har bygget opp et delta.

Beregninger og undersøkelser konkluderte med at terrenget ville bli presset ned og grunnvannstanden tuklet med med betongbruer. Stålbruene gir en lettere bør for grunnen.

De to store bruene skal settes sammen med store rør mellom buene. I bunnen skal det først monteres kraftige dragere mellom buene, deretter krysstag for å stive av. Både dragerne og krysstagene er utstyrt med pinner som stikker opp som pigger. Når det hele er ferdig montert, skal det skyves ut over elva.

- Når stålkonstruksjonen er på plass, blir plata støpt. Siden dette blir en stor konstruksjon, blir den støpt i flere seksjoner for å fordele vekten jevnt. Først blir midtpartiet støpt, så blir endene støpt, sier Engebretsen.