FØRSTE: Tippbilen fra deleier Baugerød AS var den første som tippet i det nye massedeponiet for lett forurensede masser på Herstua.
FØRSTE: Tippbilen fra deleier Baugerød AS var den første som tippet i det nye massedeponiet for lett forurensede masser på Herstua.

Første lasset er tippet

MAURA (AT.no): Onsdag 1.august ble det første lasset med forurensede masser tippet i det nye deponiet for lett forurensede masser til Herstua Miljø rett nord for Gardermoen.

Publisert

Det er en ni år lang prosess som ligger bak. Allerede i 2009 startet arbeidet med reguleringsplanen for området. I 2012 ble det også søkt om å etablere et deponi for forurensede masser i Herstua grustak.

Mottaket er bygget med membran i bunn og sedimenteringsbasseng for å tilfredsstille alle myndighetskrav. Så langt er et 5 dekar stort område klargjort, men hele deponiet er 85 dekar.

- Vi har utslippstillatelse for å ta imot inntil 70.000 tonn lett forurensede masser til og med klasse 3 i året. Vi begynner å fylle i 13 meters høyde, men kan fylle opp til inntil 15 meter, sier Thore Wethal. I tillegg kan de ta imot inerte masser og betong.

SNOR: Selvfølgelig måtte det kuttes snor før det første lasset ble tippet.
SNOR: Selvfølgelig måtte det kuttes snor før det første lasset ble tippet.

Det er selskapet Herstua Miljø AS, som eies av Herstua Grus og Baugerød Anlegg AS, som skal drive mottaket. Utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Akershus gjelder 16 år frem i tid.

ENDELIG: Thore Wethal (til venstre) og daglig leder i Herstua Miljø Ole Iversen har ventet lenge før de kunne ta i mot det første lasset med forurensede masser.
ENDELIG: Thore Wethal (til venstre) og daglig leder i Herstua Miljø Ole Iversen har ventet lenge før de kunne ta i mot det første lasset med forurensede masser.

- Vi tror et av våre fortrinn vil være at vi ligger sentralt. I tillegg er det lett vei å kjøre hit med masser, sier Thore Wethal. Derfor tror han deres nedslagsfelt strekker seg helt fra Oslo sentrum og nordover.

Selv om de ikke har gått bredt ut og markedsført seg har Herstua Miljø fått mange henvendelser om deponering. Nå er de i gang og klare for å ta i mot billass etter billass.