Therese Høy var en av 14 søkere da stillingen som prosjektleder for Prosjekt Vestoppland i Statens vegvesen ble lyst ut på ettervinteren. Hun startet i jobben som prosjektleder mandag 30. juli og er i gang med å skaffe seg oversikt over prosjektene i sin portefølje.

Ansvar for utbyggingen

Prosjekt Vestoppland er et av de store utbyggingsprosjektene i Statens vegvesen. Per nå har prosjektet ansvaret for planlegging og utbygging av E16 i Valdres og riksvei 4 mellom Roa og Lygnebakken på Hadeland.

Med ny E16 og ny riksvei 4 skal trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper bli bedre.

37 år gamle Therese Høy ser frem til å være prosjektleder for utbyggingen av E16 i Valdres og riksveg 4 på Hadeland. Høy er utdannet siviløkonom og sivilingeniør og har allerede en del års erfaring med prosjektstyring.

- I perioden 2007-2010 jobbet jeg som controller og med prosjektstyring i Statens vegvesen. Etter det har jeg jobbet som prosjektleder i konsulentbransjen med oppdrag for ulike private og offentlige utbyggere. Dette er nyttig erfaring å ha med seg i rollen som prosjektleder i en så stor byggherreorganisasjon som Statens vegvesen. Jeg bor på Hadeland og når stillingen som prosjektleder i Prosjekt Vestoppland ble ledig ønsket jeg å bruke kompetansen min i nærområdet, forteller Høy.

Sluttføring og oppstart

Høy har tatt over et prosjekt der det i løpet av de kommende årene er flere store «milepeler». På forsommeren varslet Statens vegvesen oppstart av arbeid med reguleringsplan for en utbedring av riksvei 4 mellom Almenningsdelet og Lygnebakken i Gran kommune.

Forslag til reguleringsplan er planlagt oversendt Gran kommune for sluttbehandling tidlig i 2019.

- Vi skal også i gang med bygging av etappe 2 av riksvei 4, nemlig strekningene Roa-Gran grense og Jaren-Lygnebakken i løpet av får år. Eksakt når vi får kommet i gang med byggingen, avhenger av den eksterne kvalitetssikringen, såkalt KS2, og Stortinget sitt vedtak om finansiering og utbygging, forklarer Therese Høy.

En annen viktig «milepel» i Prosjekt Vestoppland er når E16 Bagn-Bjørgo skal åpnes for trafikk høsten 2019.

- Åpningen av denne parsellen vil bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på strekningen, sier Høy.