På Arendalsuka 2018 tok adm. direktør i MEF, Julie Brodtkorb, til orde for at Norge skal ha en egen vannminister for å ta skikkelig tak i etterslepet i oppgraderingen av rørnettet for vann og for avløp.
På Arendalsuka 2018 tok adm. direktør i MEF, Julie Brodtkorb, til orde for at Norge skal ha en egen vannminister for å ta skikkelig tak i etterslepet i oppgraderingen av rørnettet for vann og for avløp.

- Elvestuen som vannminister

ARENDAL (AT.no): MEF-sjef Julie Brodtkorb vil ha klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) også som vannminister. MEF har også sendt fire krav til Elvestuen.

Publisert

Vann- og avløp var tema da Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og interesse- og kompetanseorganisasjon Norsk Vann inviterte til seminar i Arendalsuka.

Brodtkorb runder straks ett år som MEF-toppsjef, og hun er sjokkert over vann- og avløpsnettet hun har sett på sine reiser til MEF-medlemsbedriftene rundt i Norge.

Før jobben i MEF var hun statsminister Erna Solbergs høyre hånd, og hun innrømmer glatt at ansvaret for vann- og avløp er et tema alle departementene skygger unna å få under seg. I dag er ansvaret for nettet meget fragmentert, og så lenge det kommer tilfredsstillende vann ut av springen «ser ingen» behov for å grave i bakken. Regningen for å ruste opp ledningsnettet som ble påbegynt i 1850 (fremdeles er ledningsnettet over 100 år gammelt flere steder) vil selvsagt ingen ha. For den er formidabel!

Trenger 280 milliarder kroner

- Ifølge tall fra Norsk Vann burde det vært satt inn 2,1 milliarder kroner umiddelbart for å ta igjen etterslep, sier Julie Brodtkorb og vet at dette er småsummer i forhold til det totale investeringsbehovet de kommende tiårene.

Norsk Vann har beregnet at det må investeres 280 milliarder kroner i det kommunale vann- og avløpsnettet frem til 2040. Ingen vil ha denne regningen på sitt bord. Myndighetene skyver ansvaret over på kommunene, og kommunene bruker ikke mer enn de absolutt må for å reparere når nettet ryker.

All erfaring viser imidlertid at det er langt billigere å forebygge enn å reparere, men pengene settes i liten grad av så lenge det kommer rent vann ut av springen og behovene for eldreomsorg og barnehageplasser konkurrerer om midler fra samme pott i kommunene.

Opp mot 60% lekker ut

Rundt 60% av drikkevannet lekker enkelte steder ut av ledningsnettet, og ofte inn i avløpsledningen som ligger ved siden av. Dette er i seg selv grovt sløseri av rent vann, men utsetter i tillegg et allerede tungt belastet avløpsnett for mer trykk.

Når det i tillegg kommer store nedbørsmengder, klarer ikke nettet å ta unna og flomsituasjoner oppstår. Ansvaret for nettet og ulike «vannrelaterte» problemer er fordelt i en rekke departementer, og dette bidrar til at «ingen» tar tak i problemene.

MEF-krav

MEF mener ansvaret må samles i ett departement, og at klima- og miljødepartementet er det beste. Derfor har MEF sendt brev til ministeren for dette departementet, Ola Elvestuen, med fire konkrete krav:

  1. At han blir vannminister, og at ansvaret legges til klima- og miljødepartementet.
  2. At det settes et minstekrav når det gjelder tilgang på vann og ledningsnett ved offentlige institusjoner.
  3. At det opprettes et statlig vannfond. Det er naivt å tro at kommunene skal klare å ta denne regningen på egenhånd.
  4. At det må vises til god kvalitet på VA-nettet når det bestemmes hvor nye offentlige institusjoner skal legges.

 Ingen tall nå

- Hvor stort ser du for deg at det statlige vannfondet bør være?

- Vi har ikke gått ut med tall nå, det ville være useriøst. Vi fremmer forslaget fordi vi ikke tror kommunene selv klarer dette når vi ser hvor stort etterslepet er. Det blir for enkelt å dytte ansvaret over på kommunene, sier Brodtkorb til AT.no.

Brevet ble sendt til Elvestuen to dager før MEF-møtet i Arendal, og departementet hadde ikke svart på kravene da MEF og Norsk Vann hadde møte.

Powered by Labrador CMS