På Arendalsuka 2018 la MEFs næringspolitiske rådgiver Tore Larsen frem tallene fra siste medlemsundersøkelse om tilstanden i markedet.

En av fire entreprenører vurderer flere ansatte

ARENDAL (AT.no): Det er generelt god optimisme blant MEF-medlemmene.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Dette kom frem fra den siste undersøkelsen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har gjort blant sine medlemmer.

MEFs næringspolitiske rådgiver Tore Larsen ga en kort oppsummering fra undersøkelsen da MEF hadde seminar under Arendalsuka.

93% av MEF-medlemmene er optimistiske eller svært optimistiske når det gjelder oppdragsmengden nå. Én av fire entreprenører vurderer også å ansette flere. 70% av de spurte entreprenørene sier de kan ta mer oppdrag det kommende halvåret, så kapasiteten er samtidig god i kombinasjon med høyt trykk nå.

Det som generelt bekymrer entreprenørene er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Kravene til bruk av fagarbeidere øker, og disse er samtidig vanskeligere å få ta i. På spørsmål om de største utfordringene de kommende fem årene, kom dette punktet øverst på entreprenørenes bekymringsliste. Mange ser det er vanskelig å både finne flere fagarbeidere, og at det er krevende å holde på de man allerede har.

Videre på bekymringslisten er å få god nok balanse mellom antall ansatte og oppdrag hele året. Mange oppdrag kan gjøres året rundt, og ikke bare i de snøfrie årstidene.

Flere entreprenører opplever også at de ikke konkurrerer på like vilkår. Stadig får useriøse entreprenører uten fagarbeidere oppdrag basert på lavest pris, og ikke basert på kvalitet, kommer det frem av undersøkelsen. MEF sier de vil forfølge dette.

Powered by Labrador CMS