Lærliger på rekke og rad fikk opplæring i fag og bedriftskultur hos Risa i august 2018.
Lærliger på rekke og rad fikk opplæring i fag og bedriftskultur hos Risa i august 2018.

Lærling-uke med grønn opplæring

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I slutten av august fikk 37 lærlinger intensive dager på entreprenør Risas lærlingsenter på Eikeland gård i Rogaland.

Store deler av Risas ledelse fulgte lærlingene tett denne uken. Det hele startet tirsdag
28. august med innledninger fra Bjørn Risa og Trond Viding Tvedt. Som eier la Risa vekt på
hvor viktig det er at unge satser på anleggsbransjen. Det manglet heller ikke på gode råd på
veien fra Risa-eieren og «kultursjefen», som han også kaller seg.

Store endringer

Administrerende direktør Trond Viding Tvedt fortalte om egne erfaringer fra en spennende
bransje, og løftet blant annet fram de store endringene de unge kommer til å møte i årene
som kommer. Ord som grønt skifte, batteriteknologi og digitalisering gikk igjen i Tvedts
innlegg.

Lærlingene bodde på senteret denne uken, og fikk gode muligheter til å gjøre seg kjent med
Risas egen organisasjon og planer for fremtiden. To nye fag er også representert blant Risas
lærlinger i år: Bygg og IT.

Kollisjons- og promillesimulatorer

NAF kom på besøk med både kollisjons- og promillesimulatorer. Lærlingene fikk også
mulighet for å gjøre seg kjent med ulike leverandører under leverandørdagen. En rekke
leverandører stilte med stand og viste hva de bidrar med til Risas produksjon.

Statnett utvikler for tiden et treningsopplegg med bruk av VR-briller, og var til stede. Alle
lærlingene fikk teste den nye teknologien.

Lærliger på rekke og rad fikk opplæring i fag og bedriftskultur hos Risa i august 2018.
Lærliger på rekke og rad fikk opplæring i fag og bedriftskultur hos Risa i august 2018.

En rød tråd under det det faglige programmet, var det kommende grønne skiftet, HMS og
hensynet til ytre miljø og omgivelsene rundt selskapet. Dette var også et viktig tema under
presentasjonene fra Risa Service, som forvalter eierskapet til Risa-gruppens maskinpark.

- Vi skal ta godt vare på dem

- Vi skal sikre at lærlingene raskest mulig blir integrert i kulturen vår og leverer Ekta
vare, sier Trond Viding Tvedt.

Han får støtte av «kultursjef» og eier Bjørn Risa:

- Ekta vare er en stor mulighet for de unge. Det er snarveien til å bli gode folk, det
kreves mer i dag enn bare fag og maskiner for å lykkes i denne bransjen.

Bjørn Risa ledet an i flere av de spennende aktivitetene som de unge kunne være med på
etter at den faglige delen av dagene var avsluttet. Det var kort mellom smilene da Risa fyrte
opp vannscooteren for å dra de unge på banan-tube gjennom vannet. Engasjementet var
heller ikke mindre under pizzakonkurransen.

- En flott uke og mye flott ungdom. Dette er framtiden til bransjen, vi skal ta godt vare
på dem, samstemmer både Bjørn Risa og Trond Viding Tvedt.

Powered by Labrador CMS