NCCs datterselskap Carl C Fon AS har gjennomført forberedende arbeider for Venjar-Eidsvoll-Langset prosjektet.Byggestart for jernbaneprosjektet planlegges høsten 2018.
NCCs datterselskap Carl C Fon AS har gjennomført forberedende arbeider for Venjar-Eidsvoll-Langset prosjektet.Byggestart for jernbaneprosjektet planlegges høsten 2018.

NCC signerte milliardkontrakt

Skal bygge jernbane i Eidsvoll (Akershus). Det skal flyttes over en million kubikkmeter masser på anlegget.

Publisert

NCC Infrastructure signerte tirsdag 4. september kontrakt med Bane Nor, for bygging av strekningen Venjar-Eidsvoll nord. NCC ble tildelt kontrakten 6. juli 2018.

Strekningen fra Venjar til Eidsvoll nord er ni kilometer, og omfatter rundt fire kilometer med nytt spor parallelt med eksisterende spor fra Venjar til Eidsvoll stasjon. Nord for Eidsvoll stasjon skal det bygges rundt fire kilometer med nytt dobbeltspor. Det skal også bygges en løsmassetunnel på 380 meter.

1625 millioner kroner

Totalt skal det flyttes over en million kubikkmeter masser på anlegget.

- Dette er en kontrakt som passer vår organisasjon svært godt. De siste årene har NCC gjennomført gode prosjekter for Bane Nor, blant annet prosjektet Storberget i Porsgrunn, sier divisjonsdirektør Per Jonsson, leder for divisjon Civil Engineering Norge.

Kontraktsummen er på 1625 millioner kroner.

Byggestart planlegges høsten 2018, og prosjektet utføres i en hovedentreprise.

Det nye dobbeltsporet skal etter planen tas i bruk høsten 2022 og kontraktarbeidene skal være fullført sommeren 2023.

Carl C. Fon

NCCs datterselskap Carl C. Fon har gjennomført forberedende arbeider for Venjar-Eidsvoll-Langset prosjektet, i en egen entreprise for Bane Nor.

I dette prosjektet bygger Carl C. Fon blant annet bygge en ny dam for salamandere, i tillegg har de flyttet verneverdige busker og lagt matjord «på lager» for fremtidig bruk.