Finske Gasum skal ha flere titalls nye fyllestasjoner i Norden.
Finske Gasum skal ha flere titalls nye fyllestasjoner i Norden.

50 fyllestasjoner for tunge kjøretøy

Energiselskapet Gasum skal bygge 50 fyllestasjoner for flytende gass til tunge kjøretøy i Norge, Sverige og Finland.

Publisert

Gasum opplyser i en pressemelding at de opplever sterk økning i etterspørselen etter renere drivstoffløsninger for tyngre kjøretøy.

Derfor kommer selskapet, med hovedkontor i Esbo i Finland, til å oppføre ca. 50 fyllestasjoner for gass i de nevnte landene på begynnelsen av 2020-tallet.

Investeringen skal mangedoble det nordiske nettverket av stasjoner for flytende gass for tunge kjøretøy.

Ved knutepunkt for godstransport

De nye stasjonene skal plasseres i viktige knutepunkt for godstransport og skal «muliggjøre en betydelig økning i bruken av flytende naturgass innen tungtrafikk».

Bruk av flytende naturgass eller flytende biogass (LBG) skal gi lavere utslipp av karbondioksid, partikler og gi lavere støynivå fra lastebiler.

- Vi er på vei til et CO2-nøytralt samfunn, og det er på tide å øke takten. Gass har en uomtvistelig viktig rolle i denne overgangen, sier adm. direktør Johanna Lamminen i Gasum.

- De siste årene har vi gjort målrettede satsinger på å bygge opp infrastrukturen for flytende gass og biogass i Norgen for å øke tilgangen på gass. 

En firedel av utslippene

Gasum skriver i pressemeldingen at distribusjonstrafikk og tungtrafikk står for en firedel av miljøskadelige utslipp fra veitransportene i EU.

Selskapet ønsker sammen med lastebilprodusentene som satser på gass å bidra til at utslippene skal minske.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS