Her fylles den aller første bilen med biodiesel.
Her fylles den aller første bilen med biodiesel.

Brukt frityrolje som drivstoff

Bergen lufthavn Flesland har tilrettelagt for fossilfri drift og åpnet fredag nytt biodiesel-anlegg.

Publisert

Den aller første bilen som ble fylt med bærekraftig biodiesel, var en «sweeper», altså en tungbil som brukes til feiing og brøyting.

Bergen lufthavn har nå tilrettelagt for fossilfri drift, og anlegget for biodiesel kan brukes av hele lufthavnen.

- Det er viktig at et ikke kun blir Avinors biler som kjører på biodiesel, men at også våre samarbeidspartnere begynner med fossilfri kjøring, skriver Avinor Bergen lufthavn Flesland i en nyhetsmelding.

Klimapartnere og ansatte på Bergen lufthavn innviet det nye anlegget.
Klimapartnere og ansatte på Bergen lufthavn innviet det nye anlegget.

Det er også åpnet en hurtigladestasjon for el-biler på samme sted, slik at alle de elektriske kjøretøyene kan lades raskt.

Avinors har som målsetting å være en drivkraft i arbeidet med luftfartens klima- og miljøutfordringer.

Klar for vinteren med frityrolje på tanken.
Klar for vinteren med frityrolje på tanken.

- Vi håper at anlegget fremover kan brukes for å promotere fossilfri drift og at bruken spres til alle aktørene på flyplassen. Målet er at alle kjøretøy, som kan, skal gå over til biodiesel. I fremtiden kan vi kanskje tilby enda flere typer drivstoff, men elektrisitet og biodiesel er det vi kjører med på dagens miljøvennlige kjøretøy, står det i meldingen.

Anne-Kathrine Torvund fra Klimapartnere og Aslak Sverdrup i Avinor var strålende fornøyde med biodiesel-anlegget og lhurtigladeren som gjør flyplassen klar for fossilfri drift.
Anne-Kathrine Torvund fra Klimapartnere og Aslak Sverdrup i Avinor var strålende fornøyde med biodiesel-anlegget og lhurtigladeren som gjør flyplassen klar for fossilfri drift.

Siden 2014 har Bergen lufthavn Flesland vært ACA-sertifisert, (Airport Carbon Accreditation) som er en internasjonal klimasertifiseringsordning for flyplasser. I 2018 ble lufthavnen akkreditert på høyeste nivå, 3+ klimanøytral.