Feiring Bruk (bilde fra Lørenskog) har innført EPD-kalkulator for pukk. Statens vegvesen mener dette er et godt grunnlag for å beregne karbonavtrykk på et prosjekt med tilhørende bonusmekanisker.
Feiring Bruk (bilde fra Lørenskog) har innført EPD-kalkulator for pukk. Statens vegvesen mener dette er et godt grunnlag for å beregne karbonavtrykk på et prosjekt med tilhørende bonusmekanisker.

Vegvesenet vil stille krav til EPD-er

Statens Vegvesen ønsker å stille krav til prosjektspesifikke EPD-er (Environmental Product Declaration) og har utviklet en pilot på bonuser knyttet til miljødata.

Publisert

Takket være utviklingen av EPD-generatorer for flere av de viktigste byggesteinene i anleggsprosjekter, både for betong og asfalt, har man nå mulighet til å få nøyaktige og prosjektspesifikke CO2-data.

Statens Vegvesen vil implementere krav til prosjektspesifikke EPD-er, og planlegger å sette i gang pilotprosjekter med bonusordninger som knytter oppgjør direkte til dokumentert CO2-faktor i EPD.

Starter med pilotprosjekter

Karl Sigurd Fredriksen fra Statens Vegvesen leder et prosjekt kalt KraKK, krav til klimakutt i konkurransegrunnlag. Prosjektet er i gang med nye pilotprosjekter som gjelder prosjektspesifikke EPD-er.

Hva er en EPD?

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte.

Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration.

Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III.

En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. De standardiserte metodene som sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

Kontormøbler, rengjøringstjenester, et tonn standardsement som benyttes til betong i et boligprosjekt, eller en kWh vannkraft til oppvarming av et kontorbygg er alle eksempler på hva som kan miljødeklareres.

Uavhengig verifiserte miljødeklarasjoner sikrer miljøinformasjon i henhold til de fire kravene: objektivitet, sammenlignbarhet, troverdighet og adderbarhet.

Kilde: EDP-Norge

- EPD-ene må være prosjektspesifikke for å kunne nyttiggjøres som krav eller på annen måte i økonomisk oppgjør i kontrakter. De nye EPD-generatorene er da helt avgjørende. EPD er til dels et ukjent begrep for mange medvirkende i kontrakter og klimakompetansen generelt er heller ikke særlig utviklet hos det brede lag av folk i bransjen, dessverre. Derfor starter vi nå med pilotprosjekter med litt forsiktige kutt-ambisjoner. Vi tror det er lurt å utvikle et godt samarbeid her før vi skjerper kravene eller øker bonusene, sier Karl Sigurd Fredriksen i en pressemelding fra Feiring Bruk (som har utviklet en EPD-kalkulator for pukk).

- Tradisjonelle EPD-er lite egnet for oppgjør

- EPD-ene må være prosjektspesifikke for å kunne nyttiggjøres som krav eller på annen måte i økonomisk oppgjør i kontrakter, sier Karl Sigurd Fredriksen fra Statens Vegvesen.
- EPD-ene må være prosjektspesifikke for å kunne nyttiggjøres som krav eller på annen måte i økonomisk oppgjør i kontrakter, sier Karl Sigurd Fredriksen fra Statens Vegvesen.

Det å dokumentere CO2-faktorer i EPD for armert betong og asfalt kan nå gjøres langt mer nøyaktig enn tidligere. Oppvarmingseffekten på miljøet fra et prosjekt eller en virksomhet beregnes ut fra en generert mengde «CO2-ekvivalenter» i hele produksjonskjeden, populært kalt karbonavtrykket.

Karl Sigurd Fredriksen forteller i meldingen fra Feiring Bruk hvorfor det er så viktig med prosjektspesifikke EPD-er:

- Utfordringen er her at en rekke produksjonssteder leverer til diverse anlegg. De tradisjonelle og de europeiske EPD-ene gir bare gjennomsnittstall som er lite egnet for både krav og oppgjør. Egenprodusert dokumentasjon vil være helt avgjørende, og det er i tråd med hvordan kvalitet dokumenteres ellers. Helt sentralt er det at dette skjer i full tillit mellom konkurrenter og mellom kjøper og selger. Det skal være trygghet for å unngå datajuks.

Fredriksen fortsetter:

- Forhåpentligvis har vi snart et nytt system for tilslaget i prosjektspesifikke EPD-er, her ser vi nå at Feiring Bruk har et godt grunnlag. Om vi skal kunne operere med CO2-krav og bonusmekanismer knyttet til redusering av dette i prosjekter, så er vi helt avhengig av spesifikke dataer, slik som Feiring Bruk nå har utviklet.

Sjekk her hvilke produksjonsbedrifter som har eierskap til EPD-er i Norge (EPD-Norge).