Vegetasjon i skrednett.

- Manglende drift av skredsikringstiltak i nord

- Statens vegvesen, Region nord, etterlever ikke krav til skredsikring og skredvern når veiene i regionen skal driftes, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen, Region nord etterlever krav til inspeksjoner av skredsikrings- og skredvernstiltak.

Tilsynet gjennomførte undersøkelser på fire driftskontrakter i Region nord:

1806    Bodø E6, Rv77, Rv80
1808    Narvik E6, E10, Rv827
1809    Lofoten E10
1804    Helgeland nord E6, E12

Tilsynet viste at regionen ikke kan dokumentere at de inspiserer og drifter de utvalgte objektene i driftskontraktene i tråd med krav.

- Dette kan medføre at funksjonen ikke blir opprettholdt over tid, og at sikringstiltakene ikke verker som forutsatt. Dette kan medføre fare for trafikantene, skriver Vegtilsynet i en pressemelding.

Vegtilsynet fant at:

  • regionen ikke oppfyller krav til at inspeksjonsplanene tydelig skal definere type inspeksjon og frekvens for driftskontrakt 1808 Narvik og 1809-07 Lofoten.
  • det er til dels store avvik mellom veiobjektlistene i kontraktene og de faktiske forhold. Kontraktene sikrer derfor ikke at alle objekt blir inspisert.
  • objektlister i inspeksjonsplanene ikke blir oppdatert underveis i kontraktsperioden, og planene sikrer derfor ikke at alle objekt blir inspisert.
  • regionen ikke utfører eller dokumenterer enkel inspeksjon for driftskontrakt 1808 Narvik eller 1814 Helgeland Nord i samsvar med krav.
  • regionen ikke kan dokumentere at de utvalgte objektene har funksjon og utforming i tråd med kravene i Handbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveier.
  • regionen ikke utbedrer avvik i samsvar med krav til tiltakstid i Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveier for driftskontrakt 1806 Bodø.

AT.no har kontaktet Statens vegvesen, Region nord, for kommentarer til tilsynet.

Powered by Labrador CMS