• forsvarlig byggkvalitet
 • tydelig plassering av ansvar
 • kvalifiserte og seriøse aktører

Byggkvalitetutvalget skal blant annet vurdere om ordningen med Sentral godkjenning og arbeidet med et Seriøsitetsregister bør videreføres, forbedres eller om det finnes andre løsninger som er bedre egnet.

Departementet nå oppnevnt en referansegruppe til utvalget bestående av partene i bygg- og anleggsnæringen og interesseorganisasjoner.

Disse representerer kommunene, kommunale byggesaksbehandlere, forbrukere og eiendomsaktører. Referansegruppen skal gi innspill til utvalget i dette arbeidet. 

Medlemmer i referansegruppen

 • Frank Ivar Andersen, Byggmesterforbundet
 • Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom
 • Eli Frøystadvåg Aubert, KS
 • Finn Bangsund, Maskinentreprenørenes Forbund
 • Svein Bjørberg, Norges bygg- og eiendomsforening
 • Stein Hesstvedt, Maler- og byggtapetsermestrenes landsforbund
 • Jack Johnsen, Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon (NESO)
 • Sverre Kirkevold, OBOS
 • Karina Krane, Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon (NESO)
 • Elisabeth Kynbråten, Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)
 • Annita Magnussen, Huseiernes Landsforbund
 • Geir Egil Paulsen, Arkitektbedriftene
 • Kari Reaver, Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
 • Kari Sandberg, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
 • Vidar Seterløkken, Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO)
 • Ari Soilammi, Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Tore Strandskog, NELFO
 • Edvard Eidhammer Sørensen, Fellesforbundet
 • Oddgeir Tobiassen, Rørentreprenørene Norge