NCC er en av tre som er med videre i prosessen med å få tildelt E6-prosjekt i Trøndelag.
NCC er en av tre som er med videre i prosessen med å få tildelt E6-prosjekt i Trøndelag.

Tre konkurrerer om ny E6 Kvål-Melhus

Johs J Syltern AS og Øystein Syltern AS søkte om å bli kvalifisert, men tilfredsstilte ikke skal-kravene på HMSK (helse – miljø – sikkerhet – kvalitet).

Publisert

Tre tilbydere er kvalifisert for å konkurrere om byggingen av ny E6 Kvål-Melhus, der Nye Veier AS er byggherre.

Disse tre er:

E6 Kvål-Melhus i Trøndelag.
E6 Kvål-Melhus i Trøndelag.
  • BetonmastHæhre Anlegg AS og Betonmast Hæhre AS med Rambøll Norge AS.
  • NCC Norge AS og NCC AB med Multiconsult ASA og Multiconsult Norge AS.
  • Peab Anlegg AS, Peab AB og Peab Anleggning AB med Cowi AS.

Johs J Syltern AS og Øystein Syltern AS med med en rekke underleverandører på rådgiversiden søkte om å bli kvalifisert, men tilfredsstilte ifølge Nye Veier ikke skal-kravene på HMSK (helse – miljø – sikkerhet – kvalitet).

Kontrakten for byggingen av Kvål-Melhus sentrum er en såkalt IPL-kontrakt – integrert prosjektleveranse. Dette betyr en «kontraktuell samhandling i en ny forretningsmodell med felles mål mellom byggherre, entreprenør og rådgiver i alle faser av prosjektet». Partene forplikter seg altså til å samhandle tett – og samlokalisert – fra start til mål.

Den sju km lange strekningen Kvål Melhus sentrum er første prosjekt i Nye Veiers E6-utbygging sør for Trondheim.