Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Tiltalt for frihetsberøvelse etter dieseltyveri

Et lovbrudd som kan gi fengsel i ett til ti år.

Publisert

I februar 2017 fanget Niklas Krämer og en kollega en person etter at det var stjålet diesel fra deres selskap, Närlunda Schakt & Transport i Sverige.

Nå blir de tiltalt for ulovlig frihetsberøvelse. Det kan gi straff på ett til ti år. Dersom handlingen blir ansett som mindre alvorlig (i svensk rettssystem; Ringa) kan straffen bli bøter eller fengsel i opp til to år.

Satte opp kamera i bilen

Frihetsberøvelsen skjedde ikke i direkte tilknytning til tyveriet. Tyven kom seg unna kvelden det ble stjålet diesel, men etterlot seg en bil.

Krämer rigget opp et kamera i den mistenkte tyvens bil, og når en mann kom tilbake morgenen etter kunne han pågripes. Etter ca. en halv time kom politiet og tok den uvelkomne gjesten med seg.

Det er er denne innblandingen som Krämer og hans kollega nå tiltales for. Ifølge Aftonbladet har aktor levert inn en stevning til tingretten for ulovlig frihetsberøvelse.

Må tas på bar gjerning

Etter svensk lov får privatpersoner kun pågripe en lovbryter dersom denne begår lovbrudd som gir fengsel.

Personen må tas ved selve tyveriet eller i flukten. Rettspraksis sier at man hele tiden må ha sett personen, slik at ikke feil person pågripes.

- Stirrer man seg blind på retningslinjer, virker det som om vi handlet feil. Men ser man på helheten, synes jeg vi bør frifinnes, sier Niklas Krämer til Aftonbladet.

Den mistenkte tyven slipper straff

Han forteller til avisen at dieseltyverier kan virke som bagateller, men at alle bedriftens 20 ansatte rammes dersom man ikke får startet sine lastebiler.

- Det gir et stort økonomisk tap, sier han til Aftonbladet.

Det er likevel en i denne historien som slipper rettslig forfølgelse: Den mistenkte tyven som Niklas Krämer og hans kollega pågrep har forlatt Sverige, etter at det ble klart at han ikke blir tiltalt.

Les siste nytt fra svensk transportbransje på Trailer.se.