Ringstad Transport tilbyr kombiløsninger for å tilfredsstille logistikk-behovet.
Ringstad Transport tilbyr kombiløsninger for å tilfredsstille logistikk-behovet.

Kombiløsning hos Ringstad

FL-Handel har funnet den perfekte logistikkløsning hos Ringstad Transport.

Publisert

FL-Handel importerer og selger vinduer i pvc over store deler av landet. Nå leier de kombinerte lokaler av Ringstad Transport i Moss. Leieavtalen omfatter kontorer, lager og logistikktjenester.

– En perfekt løsning, sier daglig leder Frank Lindberg i FL-Handel AS til Næringsliv i Østfold og Follo.

Vindusleverandøren kjøper både lager og transporttjenester hos Ringstad Transport, etter behov. Selskapet kan også transportere med egen bil og håndtere lagerfunksjonen selv.

Tilpasning og fleksibilitet er nøkkelord for hele virksomhet.

– Vi ser at flere fatter interesse for en løsning der de får alt på ett sted. Derfor har vi valgt å leie ut hele andre etasje i næringsbygget. Ikke bare får man moderne og sentralt plasserte lokaler, men det blir et positivt fellesskap som man kan trekke synergier ut av, sier Bjørn Tore Simensen i Ringstad Transport AS.

Stor pågang

Logistikkbedriften opplever fortsatt betydelig oppdragsøkning og søker jevnlig etter nye bileiere som ønsker å kjøre for selskapet.

– Vi har et godt renommé i bransjen som en seriøs og ryddig aktør, og det gir seg utslag når vi søker etter biler og sjåfører. Pågangen er stor, og mange kommer fra større virksomheter, men ønsker en annen hverdag, forteller Simensen.

Etablerer kaldtlager

Lagerkapasiteten hos Ringstad Transport er en utfordring i dag og at bedriften har nå fått tillatelse til å etablere et enkelt kaldtlager på området utenfor bygget. Lageret skal stå ferdig i løpet av september.

– Vi trenger mer plass under tak. Vi har vært her siden 2009, men det gikk fort å fylle opp ledig kapasitet. Vi utvikler oss i takt med kundens krav og behov og trenger mer plass.

Ringstad Transport er nå i gang med en kundeundersøkelse for å få svar på hvordan kundene oppfatter tjenestene.

– Svarene vil danne grunnlag for videre utvikling av bedriften, sier Bjørn Tore Simensen.