– Bompenger er avlegs. Få etablert satelittbasert kontroll fortest mulig, oppfordrer Tøi-forsker Lasse Fridstrøm.

- Bompenger er avlegs

– Bompenger er avlegs og satelittbasert kontroll må innføres raskest mulig.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det sier Lasse Fridstrøm, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), til TV2-nyhetene mandag kveld.

På Nord-Jæren er det full bompengeoppstandelse etter at 38 nye bomstasjoner ble satt i drift 1. oktober. Flere transportselskaper frykter fremtiden med tanke på høye bompengekostnader.

GPS-sporing er tingen

Fridstrøm mener GPS-sporing er den mest treffsikre metoden for å betale for bruk av vei. Men han understreker at det haster å få vedtaksført ordningen, da det tar tid å innføre systemet.

Veitransport medfører alt fra forurensning og slitasje på veien til trafikkulykker, støyproblemer, forsinkelser og køer.

Fridstrøm har tidligere fremhevet at elektronisk innkreving, som varierer med kjøretøyets bidrag til støy, tidstap, ulykker, veislitasje og lokal og global luftforurensning er en mer treffsikker måte enn dagens avgiftssystem.

– Bompenger er en dårlig måte å finansiere nye broer og veier på. Veiinvesteringen får unødvendig dårlig avkastning, og avgiften er ikke gradert etter hvor langt man kjører. Med GPS-sporing vil bilistene bli belastet på en rettferdig måte, mener Fridstrøm.

Han mener også at en har løst personvern-utfordringen og viser til en nederlandsk løsning ved at informasjonen om bilistenes kjøreruter bare lagres på bileierens egen elektroniske brikke. Brikken er dessuten intelligent og regner ut hvor mye den enkelte bilist skal betale en gang i måneden.

- Det er kun kostnadsoppgavene som sendes inn til myndighetene, sier Fridstrøm.

Regjeringen er allerede i gang med å utrede GPS-sporing av tungtransport.

Via satellitt og GPS montert i kjøretøyer kan man måle nøyaktig hvor og hvor langt hvert enkelt kjøretøy har kjørt på norske veier.

Ved bruk av GPS kan man ta betalt for kjørt lengde i stedet for dagens system med bompenger og veibruksavgift på drivstoff.

Tungtransporten først

I første omgang bør det gjennomføres innen tungtransporten før det utvides til privatbilismen.

- Poenget er å kunne bruke ny teknologi til mer effektiv innkrevning av avgifter og til mer korrekt prising av bruk av veinettet, sier leder i Stortingets transportkomité, Helge Orten, til Aftenposten.

Han har stor tro på en GPS-variant fremfor bompenger.

Ikke minst mener han det vil kunne føre til økt avgiftsmessig likebehandling av norsk og utenlandsk yrkestransport.

– Jeg synes det er interessant. Vi ønsker å se hva ny teknologi kan bety for ulike næring og innbyggere i landet. Dette er en spennende måte å ta i bruk ny teknologi på som kan føre til mer rettferdig prising mellom norske og utenlandske aktører. Ved å betale for reell bruk av veinett i Norge, trenger man ikke knytte avgiften til bruk av drivstoff, sier han og mener den blir lettere å inndrive fra utenlandske transportører. Orten mener et slikt system vil være en fordel for det han kaller «alle seriøse aktører».

– Det er viktig at departementet nå får ferdig en utredning om dette før man starter opp. Jeg har veldig tro på det, sier lederen i Stortingets transportkomité, Helge Orten.

Powered by Labrador CMS