Kontraktsverdien er 3-3,5 milliarder kroner, og er den største kontrakten på Norges største vei- og tunnelprosjekt.

- Vi forventer stor interesse for kontrakten, både fra norske og utenlandske entreprenører. I første omgang er det prekvalifisering, der entreprenørene må søke om å få delta i selve tilbudskonkurransen. Fristen for innlevering av søknad er 21. november, sier prosjektleder Tor Geir Espedal.

Det skal sprenges 20,6 km tunnel, bygges 4,5 km vei og fem nye bruer på Kvitsøy. I tillegg skal det sprenges to ventilasjons-sjakter som begge er ti meter i diameter og som skal 250 meter ned til begge løpene under Kvitsøy.

- Teknisk er dette den av tre kontrakter med størst utfordringer, også med logistikken. Det skal produseres store mengder betong, for eksempel skal det monteres 340.000 kvadratmeter med vegg- og takelement, sier Espedal.

Det blir arrangert befaring for interesserte entreprenører på Kvitsøy 16. oktober.